Hoogstraten blijft een 'kindvriendelijke stad'

Gepubliceerd op  dinsdag 25 jun 2024 om 16:52 uur
Het label 'kindvriendelijke stad' toont aan dat Hoogstraten in zijn beleid kinderen en jongeren vooraan plaatst.

Het stadsbestuur van Hoogstraten verheugt zich over de verlenging van het label ‘kindvriendelijke stad’. Dat label werd op 24 juni voor de tweede keer aan Hoogstraten toegekend door een jury van experten. Tijdens een feestelijke uitreiking overhandigde Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens de labels aan de laureaten. Hoogstraten mag dit label ook de komende zes jaar blijven voeren, omdat de stad het internationale kinderrechtenverdrag actief toepast in alle beleidsdomeinen die invloed hebben op kinderen en jongeren.

Appreciatie

Onder de paraplu van ’kindvriendelijke stad’ heeft het stadsbestuur de voorbije jaren gewerkt aan een duurzame, langetermijn samenlevingvisie, niet alleen voor jongeren, maar ook voor ouderen.  De verlenging van het label is een appreciatie voor de inspanningen die wij de afgelopen jaren hebben gedaan. Het is tegelijk ook een grote motivatie om ook de komende zes jaar onze jeugd te blijven betrekken bij het uittekenen van ons beleid.

Werken aan een kindvriendelijke stad zorgt in Hoogstraten voor een grote dynamiek tussen de diensten onderling, maar ook tussen diensten, bestuur, middenveld, inwoners en kinderen/jongeren. De diensten jeugd, onderwijs en samenleving werden dichter bij elkaar gebracht met focus op kinderkansen. Daarnaast hebben we ook met mobiliteit en ruimtelijke planning grote stappen gezet op vlak van kindvriendelijke schoolomgevingen en het creëren van blauwe-groene speelzones. Kortom, als kindvriendelijke stad neemt Hoogstraten de stem van kinderen en jongeren serieus: er wordt actief naar hen geluisterd. Niet alleen als het gaat over pakweg spelen en skaten, maar ook als het gaat over ongelijkheid, duurzaamheid, armoede of mobiliteit.

Traject

Hoogstraten ontving het label een eerste keer in 2018. Om het label te verlengen moest de stad aan de hand van ‘zes bouwstenen’ aantonen dat een antwoord wordt geboden aan de actuele, maatschappelijke uitdagingen (sociale druk, digitalisering, veiligheid,…). We gingen ook het gesprek aan met jongeren over de visie op een kindvriendelijke stad. We evalueerden de acties op prioritaire domeinen als mobiliteit, ruimte en welzijn. Op basis van deze gesprekken en een actuele omgevingsanalyse werkten we dan een kindvriendelijke strategie uit, die werd afgestemd met acties uit het klimaatactieplan, het masterplan kindvriendelijke publieke ruimte en het beleidskader mobiliteit.

Wat nu?

Een beleid dat vriendelijk is voor kinderen, is goed voor iedereen: ook voor volwassenen, voor mensen met een beperking, voor zwakke weggebruikers en voor senioren. Kinderen en jongeren zijn een kwetsbare groep in onze samenleving. Als we vanuit hen vertrekken, staan we vanzelf meer stil bij de andere kwetsbare doelgroepen. Meer aandacht voor de jeugd komt dus heel de lokale samenleving ten goede, ook bij het cultuurbeleid, het mobiliteitsbeleid, het woonbeleid en ga zo maar door.

De verlenging van het label ‘kindvriendelijke stad’ is voor Hoogstraten een nieuw startpunt om ook de komende zes jaar bij het uittekenen van het beleid voortdurend in contact te treden met kinderen en jongeren.  De komende jaren zal de aandacht voor jongeren in elk beleidsdomein één van de toetsstenen blijven. Op deze wijze maken wij onze stad voor alle inwoners nog aangenamer, veiliger en warmer.

De kinderen en jongeren van vandaag hebben een andere blik op hun omgeving, op de wereld. Zij hebben niet onze ervaring, zijn misschien nog niet zo ‘wijs’, maar hebben een frisse kijk op zaken en laten zich vooral nog niet inperken door praktische bezwaren. Ze laten ons weer dromen. Als wij ons beleid dus uitstippelen in samenwerking met onze kinderen en jongeren, maken we wetten en maatregelen die duurzamer zijn en meer gericht op de lange termijn. Dingen die onmogelijk lijken, worden dan misschien toch mogelijk.

Naar top