Hoogstraten onderzoekt mogelijkheden cultuurhuis

Ook uw mening telt!

Eind 2016 stemde het stadsbestuur in met een concreet stappenplan om de culturele ambities van Hoogstraten te onderzoeken. Dit zowel op vlak van aanbod als op vlak van infrastructuur. En ook uw mening is belangrijk. Door middel van een bevraging wil de stad nagaan wat de verwachtingen van haar inwoners zijn en hoe ver de ambities mogen en moeten reiken.

Om te onderzoeken hoe het cultuuraanbod in Hoogstraten kan verbeteren trok de stad studiebureau IDEA Consult aan. Dit bureau stelde een bevraging op die wil polsen in welke mate u zich als inwoner van Hoogstraten kan vinden in het huidige cultuuraanbod, welke aspecten u belangrijk vindt in een dergelijk aanbod of welke net niet. De stad wil te weten komen waar mogelijke tekorten zitten of waar er hinderpalen zijn in de cultuurbeleving in de stad.

De opgestelde bevraging werd opgevat als een hulpmiddel om te trachten een eerste beeld van uw meningen te vormen. De stad wil vooral bijleren en zoeken naar uw mening, uw ideeën en voorstellen, uw wensen bij het cultuuraanbod in en van onze stad.

De waarde van deze enquête wordt in belangrijke mate bepaald door het aantal en de kwaliteit van uw antwoorden (de respons). Hoe meer… hoe beter. We nodigen u daarom uit om deel te nemen aan deze enquête, ze mee te promoten en ook andere mensen erop te wijzen.

NEEM HIER DEEL AAN DE ENQUÊTE!

(Het vraagt slechts 10 minuten van uw tijd!)