Hoogstraten ontvangt SAVE-label

Lotgenotenorganisatie OVK, Ouders van Verongelukte Kinderen, zet zich in om het aantal (dodelijke) verkeersongevallen bij kinderen en jongeren drastisch te doen dalen. Om dit te verwezenlijken betrekt OVK de steden en gemeenten bij haar strijd voor meer verkeersveiligheid. Daarvoor werd in 2011 het SAVE-charter Steden & Gemeenten ontwikkeld, om steden en gemeenten aan te sporen een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren. Het SAVE-charter bestaat uit 7 doelstellingen die een grotere veiligheid beogen voor elke weggebruiker en voor jongeren en kinderen in het bijzonder.

Op 27/06/2016 ondertekende Hoogstraten het SAVE-charter. Hiermee ging ze het engagement aan te werken aan een SAVE-actieplan verkeersveiligheid gestoeld op de 7 SAVE-doelstellingen.

De stad Hoogstraten krijgt ondertussen als 62e  gemeente het SAVE-label omdat ze haar SAVE-actiejaar succesvol heeft afgerond. Dit is de 16e labeluitreiking in provincie Antwerpen waar ze voorafgegaan werd door Ravels (3 labels), Zandhoven, Hemiksem, Rijkevorsel, Schelle, PZ Voorkempen, Lille, Bornem, Puurs, St-Amands, Turnhout en Essen.

“De uitreiking van het SAVE-label is voor Hoogstraten een mooie bekroning voor alle inspanningen, die stadsbestuur, stadsdiensten, lokale politie, verenigingen, scholen en burgers zich gedurende jaren hebben getroost om de verkeersveiligheid in onze stad te verbeteren”, zegt burgemeester Tinne Rombouts.  “De ondertekening van het SAVE Charter op 27 juni 2016 is voor ons altijd meer geweest dan een goed voornemen, het was de eerste stap om een gecoördineerd verkeersbeleid uit te werken en samen met de Vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen een actieplan uit te werken. De vorderingen van deze acties werden jaarlijks geëvalueerd, allemaal met het doel van minder verkeersslachtoffers. Deze uitreiking is dan ook geen eindpunt, maar een motivatie om nog harder te werken en nog meer te investeren in de veiligheid van alle weggebruikers, in het bijzonder die van de kinderen.”