Hoogstraten sluit samenwerkingsakkoord met unizo om Hoogstraatse ondernemers te promoten

Werkgroep 'Beleef Hoogstraten' maakt jaarlijks actieplan

Stad Hoogstraten en Unizo Hoogstraten hebben de koppen bij elkaar gestoken om een hernieuwde samenwerking op te zetten voor de promotie van Hoogstraten en het ondernemerschap. De focus ligt daarbij op de middenstand. Een werkgroep ‘Beleef Hoogstraten’ werkt samen met de stad een jaarlijks actieplan uit.

“De stad en de Hoogstraatse ondernemers hebben in deze coronatijden niet stilgezeten om enerzijds te kijken wat nu al mogelijk is, maar anderzijds ook om de periode voor te bereiden, waarin de coronabeperkingen voorbij zijn en de Hoogstraatse ondernemers hun volledige potentieel kunnen ontplooien. Dit initiatief past naadloos in ons relanceplan Hoogstraten Herstart”, zegt burgemeester Marc Van Aperen.

Er bestond reeds een samenwerkingsakkoord met Unizo Hoogstraten over de website www.beleefhoogstraten.be. Op deze website kan de inwoner en bezoeker van Hoogstraten kennismaken met het rijke aanbod aan winkels en ondernemers. De website werd mee gefinancierd vanuit de EFRO-middelen voor het project ‘Straat in ’t vizier’. Met de nieuwe overeenkomst wordt deze samenwerking nog verder uitgebouwd.

“Hoogstraten is een prachtige stad om te bezoeken en telt bovendien veel dynamische ondernemers met prachtige producten. Het is belangrijk dat dit niet alleen in Hoogstraten gekend is, maar ook in de buurgemeenten en zelfs over de grens. Het project Beleef Hoogstraten vormt een essentieel onderdeel van de inspanningen die Hoogstraten zich de komende jaren gaat getroosten op het gebied van city marketing”, licht schepen van Ondernemen Katrien Brosens toe.

Beide partijen, die het akkoord ondertekenden,  focussen niet enkel op het kernwinkelgebied in het centrum van Hoogstraten, maar betrekken er ook ondernemers bij uit de andere dorpen van Hoogstraten. De werkgroep ‘Beleef Hoogstraten’ bestaat voortaan uit minstens twee vertegenwoordigers van de winkeliers, twee vertegenwoordigers van de horeca (inclusief verblijfstoerisme) en twee vertegenwoordigers van de dienstensector. Per sector is er telkens minstens één vertegenwoordiger van het kernwinkelgebied en één vertegenwoordiger van de dorpen. Dus een evenwichtige fity-fifty verhouding tussen de kern en de dorpen.

Jan Van de Peer van Beleef Hoogstraten zegt: “‘Voorheen richtte Unizo Hoogstraten haar pijlen voornamelijk op het centrum van Hoogstraten. Met de werkgroep van Beleef Hoogstraten wordt het makkelijker om ook de deelgemeenten te bereiken. Na een aantal acties die we vorig jaar al hebben georganiseerd, voelen wij dat er al meer een samenhang ontstaat onder de  ondernemers van de verschillende deelgemeenten.”

De werkgroep ‘Beleef Hoogstraten’  stelt een jaarlijks actieplan op en stemt deze af met het stadsbestuur. Daarbij zal men zich concentreren op:

  • Het organiseren van evenementen die de naamsbekendheid van Hoogstraten ten goede komen en extra klanten aantrekken, bijvoorbeeld door de organisatie van opendeurdagen en koopzondagen.
  • Het in de kijker zetten van Hoogstraatse ondernemers en hun producten, bijvoorbeeld door middel van testimonials.
  • Het verbeteren van de samenwerking tussen Hoogstraatse ondernemers, bijvoorbeeld door het organiseren van een gezamenlijke inkoop van diensten of producten of door de organisatie van netwerkmomenten.
  • Het organiseren en promoten van ‘Koop lokaal-acties.
  • Het opstellen van een overzicht van Hoogstraatse bedrijven en hun producten en het regelmatig updaten ervan. 

De overeenkomst werd door de gemeenteraad unaniem goedgekeurd in haar zitting van december 2020, en is door alle partijen digitaal ondertekend.