Hoogstraten stelt jaarverslag 2016 voor

Elk jaar maken wij voor u een verslag van wat wij het voorbije jaar hebben gedaan. Met dit jaarverslag willen wij als bestuur van stad en OCMW u volledige openheid geven over de keuzes die we maken en de investeringen die we doen met de middelen die u ons ter beschikking stelt.

U kan een gedrukte versie van het Jaarverslag 2016 verkrijgen door een mail te sturen naar onthaal@hoogstraten.be met vermelding van uw adres. U krijgt het dan gratis thuisgestuurd. U kan het jaarverslag ook verkrijgen door een telefoontje te doen naar onze onthaalbalie op 03 340 19 50.

U kan het jaarverslag ook in digitale vorm lezen door te klikken op onderstaande link.

Jaarverslagen 2016