Hoogstraten trekt aan de bel tegen armoede!

Acties op en rond de dag van verzet tegen armoede

Algemene informatie

Op 17 oktober vindt – naar jaarlijkse gewoonte – de internationale dag van verzet tegen de armoede plaats. Heel de wereld bundelt de krachten om het signaal te geven dat we de strijd tegen armoede aanbinden! Ook stad Hoogstraten doet mee; we organiseren heel wat activiteiten.

17 oktober: Knoop de strijd aan tegen armoede

Knoop samen met ons de strijd aan tegen armoede door een geknoopt laken uit je raam te hangen. Op 17 oktober zullen er witte, geknoopte lakens aan onze gebouwen uitgehangen worden om armoede in de kijker te zetten. Geknoopte lakens  staan voor de boodschap ‘ontsnappen uit armoede is een zaak van iedereen’. Het laken verbeeldt de ontsnapping. De knoop erin verwijst naar de slogan ‘bind mee de strijd aan tegen armoede’.

18 oktober: Hoogstraten trekt aan de (school)bel tegen armoede

Voor de kleuter-, lagere- en middelbare scholen organiseerde Kinderen Eerst verschillende activiteiten. Op alle Hoogstraatse scholen gaat op maandag 18 oktober de schoolbel een extra keer. Dit om kort stil te staan bij de 1 op de 6 kinderen die in Vlaanderen opgroeien in armoede.

Voor de 3e graad lager onderwijs is in samenwerking met ’t Ver-Zet-je een inleefspel ontwikkeld. Op de lagere scholen worden posters verspreid.

22 oktober: Stef Bos – bloemlezing solo

Op 22 oktober nodigt GC Hoogstraten samen met verschillende lokale armoedepartners Stef Bos uit in Hoogstraten. Het concert wil mensen met elkaar in ontmoeting brengen rond dag van verzet tegen armoede. Voor mensen in een kwetsbare situatie is er verlaagd tarief. Ze kunnen via de UiTPAS tickets aankopen aan de prijs van 4 euro. 

Het is de perfecte kans om wat cultuur op te snuiven en na afloop een mocktail te drinken ten voordele van ’t Ver-Zet-je. Tickets kan je kopen via https://be.ticketgang.eu/orgFrameSaleNew.php?org=62172#

Wie meer wil weten...

Het thema armoede laat het stadsbestuur zeker niet onberoerd. Daarom zet de stad sterk in op het begeleiden van kwetsbare gezinnen met het project gezinsondersteuning. Cliënten hebben hierdoor sneller vertrouwen in hulpverleners, waardoor problemen sneller bespreekbaar worden gemaakt. Dankzij Huis van het Kind Hoogstraten kennen de hulpverleners elkaar beter en vindt er sneller en gerichter een doorverwijzing plaats. Daartoe wordt er jaarlijks een trefmoment en een armoedeoverleg georganiseerd met alle partners die met kinderen, jongeren en gezinnen werken.

Sinds 2014 zet de stad Hoogstraten zich in om kwetsbare kinderen zo goed mogelijk te integreren en zoveel mogelijk kansen te geven. De allerkleinsten ondersteunt Hoogstraten i.s.m. welzijnsschakel ’t Ver-Zet-je met het project Pampers & Co. Er is een stappenplan ontwikkeld rond onbetaalde schoolrekeningen, de scholen ondertekenden een charter ‘Onze school zegt NEEN tegen kansarmoede’, enz. Via de vrijetijdscheque kunnen kinderen met recht op sociale ondersteuning een aanvraag indienen om 50% van het inschrijvingsgeld voor kampen, uitstappen,… terugbetaald te krijgen. Tenslotte staat de stad voortdurend in dialoog met tal van sociale partners zoals welzijnsschakel ’t Ver-Zet-je, De Toevlucht, de brugfiguren van het Rode Kruis, … en werken de stadsdiensten geïntegreerd samen aan de aanpak van kansarmoede. Hoogstraten blijft dus inzetten op het bestrijden van zowel armoede als kansarmoede bij kinderen. Op lokaal niveau staan we klaar om gezinnen verder te helpen met ons sociaal beleid. Vanaf het moment dat er bij een kwetsbaar gezin een kindje wordt verwacht, wordt proactief een traject opgestart.