Hoogstraten zegt nee tegen pesten

Ook de Stad Hoogstraten zegt nee tegen pesten. Dit jaar wordt bijzondere aandacht gegeven aan mediawijsheid en cyberpesten. Als valentijnscadeautje overhandigde Stad Hoogstraten aan de secundaire scholen een box mediawijsheid waarmee leerkrachten aan de slag kunnen met hun leerlingen. Dit project kadert in een ruimer actieplan rond de psychische versterking van jongeren dat de Stad Hoogstraten met diverse partners ontwikkelt.

“Eén van de prioriteiten daarbij is het bestrijden van cyberpesten en verhogen van mediawijsheid. Pesten stopt immers niet aan de schoolpoort. En met het stijgend gebruik van sociale media komt cyberpesten en het misbruik van online media steeds meer voor. Daarom hebben wij samen met de secundaire scholen een ‘infobox mediawijs’ samengesteld”, vervolgt schepen voor Jeugd en Samenleving Faye Van Impe.

Dit is een infopakket met acht boeken en tal van brochures en educatieve materialen. Leerkrachten kunnen deze materialen gebruiken in de lessen, of bij de voorbereiding van de lessen. Zo kunnen zij beter inspelen op de hedendaagse uitdagingen bij het bijbrengen van kennis en vaardigheden. Het kan daarbij gaan van goede gebruiken op social media tot verstandig gamen. Eerder lanceerden we trouwens ook al de flyer ‘Het clickt in Hoogstraten’, die de vorm heeft van een smartphone. De werkgroep mediawijs binnen scholengemeenschap Markdal wisselt over de schoolgrenzen heen tips en ervaringen uit en zoekt naar naar bruikbare hulpmiddelen en werkvormen, met mooie resultaten.  Deze ‘het-clickt-telefoon’ wil zowel de jongeren als ouders een aantal concrete tips geven om verstandig om te gaan met sociale media. Zo willen we jongeren en hun ouders meer bewust maken van de gevaren van online media. Het is daarbij cruciaal dat ouders actief betrokken worden bij de leefwereld van hun kinderen. Zo willen we samen met de Opvoedingswinkel en het JAC infoavonden blijven organiseren over actuele thema’s, zoals eerder al over sexting.

Stad Hoogstraten vormt met vele partners een front tegen pesten en geweld

“Als Kindvriendelijke stad nemen we jongerenwelzijn ernstig. We konden de handen in elkaar slaan met diverse partners zoals Scholengemeenschap Markdal, het JAC, de Opvoedingswinkel en lokale politie Noorderkempen. Deze samenwerking is in het najaar 2018 bekrachtigd in het charter ‘samen tegen pesten in Hoogstraten’ waarbinnen we nu op diverse sporen verder werken tegen pesten en geweld”, aldus burgemeester Marc Van Aperen. Zo is reeds eerder ingezet op het tegengaan van pesten en geweld tijdens het vervoer met De Lijn naar de scholen in Hoogstraten. Problemen tijdens het busvervoer naar en van de scholen kunnen gemakkelijk gemeld worden via www.hoogstraten.be/meldingdelijn of een QR-code. We willen dit meldpunt graag nog eens extra in de kijker zetten omdat we merken dat nog niet iedereen dit kent.

Ook is stad Hoogstraten, samen met scholengemeenschap Markdal, het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) en lokale politie Noorderkempen een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Vlaams expertisecentrum Arktos. Deze samenwerking kadert in een positief actieplan binnen het jeugdwelzijnsoverleg om kwetsbare jongeren te versterken aan de hand van hun interesses, kwaliteiten en werkpunten. Pesten of probleemgedrag is immers vaak terug te leiden onderliggende problemen. Soms vinden jongeren moeilijk aansluiting bij hun school, hun gezin of hun omgeving. Samen willen we er voor zorgen dat zij zich door een zingevende vrijetijdsbesteding beter in hun vel voelen. In 2019 bereikte Move-it 62 jongeren.

Jongeren die met zichzelf worstelen of gepest worden, kunnen ook steeds anoniem en gratis terecht bij het JAC. Dat kan via chat, mail, telefoon of door langs te komen. Ouders kunnen terecht bij de Opvoedingswinkel. Daar krijgen zij gericht advies over hoe ze met hun zoon of dochter in gesprek kunnen gaan.