Hoogstraten zoekt ... drie technische collega's

U kan zich kandidaat stellen tot 28 december

Stad Hoogstraten is op zoek naar drie technische collega's:

  • Een gebouwentechnicus (elektriciteit/sanitair) die zelfstandig elektriciteitswerken en werken aan sanitaire installaties kan uitvoeren ind e gemeentelijke gebouwen.
  • Een technisch assistent wegen die bestratingswerken en bouwwerken kan uitvoeren.
  • Een arbeider wegen die ondersteuning biedt bij bestratingswerken en allerhande bouwwerken op het openbaar domein.

Nog tot 28 december kan u uw kandidatuur voor (een van) deze functie(s) indienen bij het stadsbestuur van Hoogstraten.