Hoogstraten zoekt ... expert mobiliteit

Stel je uiterlijk op 7 april 2020 kandidaat

Ben je op zoek naar een uitdagende job? Solliciteer dan bij de stad Hoogstraten voor de functie van expert mobiliteit.

De expert bouwt kennis op in zijn vakgebied en ondersteunt en adviseert de organisatie vanuit deze expertise. Hij/zij gebruikt zijn/haar kennis voor het opbouwen en uitwerken van visies en adviezen. Hij/zij kan aangesteld worden als projectverantwoordelijke of projectmedewerker voor een bepaald project. De expert detecteert opportuniteiten en bouwt een professioneel netwerk uit.

De expert mobiliteit bekijkt het lokaal openbaar domein in zijn volledigheid van functioneren voor alle mogelijke gebruikers, aansluitend op de visie en ontwikkelingen in deze materie van hogere overheden. Aspecten van doorstroming en veiligheid zijn hierin belangrijke factoren, evenals de interface tussen publiek en privaat domein en de inpassing in de gevoerde ruimtelijke ordening. Hij/zij gaat in overleg met externe en interne partners en staat in voor het mobiliteitsbeleid en de vertaling ervan naar mobiliteitsplannen.

Als je meer wil weten over de selectieprocedure, de voorwaarden en de inhoud van de job, klik dan op onderstaande link.