Hoogstraten zoekt jobstudent

Opdracht: inventarisatie van verkeersborden

Het stadsbestuur van Hoogstraten biedt zijn burgers een kwaliteitsvolle en klantvriendelijke dienstverlening. Daarvoor doen wij ook een beroep op gemotiveerde en betrouwbare jobstudenten. De dienst mobiliteit wenst een jobstudent aan te nemen voor het project inventarisatie verkeersborden.

U gaat ter plekke kijken naar alle verkeersborden van de gemeente, maakt foto’s van elke opstelling en noteert de gegevens. Tijdens de inventarisatie toetst u de signalisatie aan de wegcode:: is de opstelling correct? Vervolgens voert u de verkeersborden in in een Vlaamse databank. In totaal voorzien we 1 maand om de inventarisatiewerken uit te voeren. Concrete datum voor uitvoering kan in onderling overleg vastgelegd worden in de maanden juli, augustus of september.