Immigratiedienst en strafregister komen naar stadhuis

Op weg naar één locatie waar u met al uw vragen terecht kan

Voor de immigratiedienst (vroegere vreemdelingendienst) en het strafregister staat een grote wijziging op til. U herinnert zich ongetwijfeld wel die keer dat u een ‘attest van goed gedrag en zeden’ moest hebben en daarvoor naar het vroegere gemeentehuis in Meer moest. Niet-Belgen konden voor heel wat zaken niet terecht op het stadhuis en moesten pendelen naar Meer.  Vele keren moesten medewerkers van de dienst burgerzaken mensen doorverwijzen naar Meer. Later moesten die dan weer met de documenten die ze in Meer ontvingen terug naar het stadhuis in Hoogstraten komen. Eveneens moest onze dienst burgerzaken zelf regelmatig beroep doen op de kennis en de documenten van de immigratiedienst en het strafregister.

Vanaf 4 september zal dit verleden tijd zijn. Burgers kunnen op 1 plaats, het stadhuis, alle documenten opvragen en hun dossier ineens afhandelen. Het spreekt voor zich dat dit een grote vooruitgang en administratieve vereenvoudiging betekent,  voor zowel burgers als stadsdiensten.

Het stadsbestuur van Hoogstraten zet sterk in op dienstverlening en klantvriendelijkheid. Daarom zijn op dit moment ook verbouwingen aan de gang in het stadhuis om  een sterkere, betere en efficiëntere dienstverlening te kunnen aanbieden. Het stadsbestuur wil een antwoord bieden op twee belangrijke vragen: ‘Hoe kunnen we onze burgers zo weinig mogelijk tijd laten spenderen in het stadhuis?’ en ‘Hoe bieden we hen zo veel mogelijk privacy?’ Na een aanloopperiode begin september, hopen we u half september van dienst te kunnen zijn met een vlotwerkend automatisch klantgeleidingssysteem en genummerde spreekkamers, die de nodige privacy bieden.