Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

De zonnepanelen op onze zorgcampus zijn uitgebreid. En daar kan jij je voordeel uit halen! Begin dit jaar werden er maar liefst 623 zonnepanelen geïnstalleerd op de daken van onze zorgcampus. Het maximale vermogen van de panelen is 232MWh, wat gelijkstaat aan een jaarlijks energieverbruik van 53 gezinnen.

 

Win-win-win

Onze zonnepanelen leveren stroom aan de gebouwen op de campus, zoals onder andere het woonzorgcentrum en lokaal dienstencentrum, maar leveren ook stroom aan het net. Voor onze stad en voor jou is deze duurzame ontwikkeling een win-win-win:

Win 1: de energiefactuur van het woonzorgcentrum daalt.
Win 2: jaarlijks verminderen we onze CO2-uitstoot met maar liefst 61 ton.
Win 3: iedereen krijgt de kans om  een graantje mee te pikken!

Hoe kan jij meedoen?

Voor de plaatsing van de panelen werkt de stad samen met Campina Energie, een echte burgercoöperatie. Deze sympathieke organisatie uit de Kempen brengt mensen samen om te investeren in hernieuwbare energie en in onze onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Campina Energie stelde een interessant financieel plan op voor deze installatie. Zoals bij hun andere projecten krijgen burgers daarbij de kans om via de aankoop van aandelen te participeren en te delen in de winst. Daarvoor organiseert Campina Energie een kapitaalsoproep voor een bedrag van 200.000 euro bij de inwoners van Hoogstraten.

Mee participeren in de investering van onze zonnepanelen kan door het aanschaffen van één of meerdere aandelen van Campina Energie. Wat zijn de voorwaarden? Er is in eerste instantie een minimumbedrag van 250 euro ingesteld voor de aankoop van één aandeel. Daarnaast is voor deze kapitaalsoproep een maximum van 20 aandelen van 250 euro per persoon ingesteld.

Als aandeelhouder is je stem in de energiecoöperatie niet beperkt tot de installatie van dit specifieke project. Door een aandeel te kopen word je mede-eigenaar van alle installaties van Campina Energie. Zo spreiden we het risico voor onze aandeelhouders. Op de jaarlijkse algemene vergadering heeft elke aandeelhouder één stem, onafhankelijk van het aantal gekochte aandelen. Daar bepalen jullie samen de hoogte van het jaarlijks dividend conform de statuten van de coöperatie. Hoewel een dividend niet gegarandeerd is, aangezien investeren altijd een zeker risico inhoudt, streven we daarbij naar een jaarlijks dividend van 3% .

Wil je toch wat meer toelichting en zit je nog met veel vragen? Volg dan op dinsdag 3 februari 2022 om 20 uur het online infomoment voor geïnteresseerde burgers.

Na inschrijving ontvang je enkele dagen voor de infoavond een mail met de link om deel te nemen.

Deze klimaatactie zorgt voor een hoger aandeel hernieuwbare energie in onze stad. Dat is belangrijk om onafhankelijker te worden van fossiele brandstoffen en de winsten in onze stad te houden.