Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten
Hoogstraten zorgt voor licht in eindejaarsperiode

In Hoogstraten werd op 10 november 2020 de kerstverlichting al aangestoken. En de lichtjes blijven branden tot het weekend van 30-31 januari.

Met deze actie wenst het stadsbestuur een hoopgevend signaal te geven aan haar inwoners. Voor het eerst in de geschiedenis hangt er in alle dorpscentra van Hoogstraten sfeervolle kerstverlichting in dezelfde stijl. Daarvoor hebben de dorpsraden van de stad een eindejaarsbudget ter beschikking gekregen.

De gemeenteraad van Hoogstraten keurde op 24 februari 2020 een reglement goed voor een sfeervolle aankleding van de dorpskernen tijdens de winterperiode. Het is de eerste keer dat de stad de zes deeldorpen via de dorpsraden een budget ter beschikking stelt om zelf creatieve ideeën uit te werken voor een eindejaarsinitiatief. De dorpsraden mogen zelf bepalen hoe ze omgaan met de besteding van het budget. In 2020 besteden de dorpsraden dit budget aan kerstverlichting. De komende jaren worden in overleg met het stadsbestuur nog andere initiatieven uitgewerkt.

“Vanuit het stadsbestuur hebben we verschillende redenen om met deze formule aan de slag te gaan”, zegt schepen van ondernemen Katrien Brosens. “We willen enerzijds de sociale cohesie (het gemeenschapsgevoel) verhogen binnen en tussen de deeldorpen, doordat mensen samen nadenken over hoe ze hun dorp gezelliger en sfeervoller kunnen maken tijdens de donkere periode van het jaar. Anderzijds verhoogt de aantrekkingskracht van de zes kernen door een sfeervolle inrichting, niet enkel voor onze inwoners, maar ook voor bezoekers van onze stad.”

“We merken ook dat onze bevolking in deze coronaperiode lichtpuntjes nodig heeft. Zoiets simpel als gloeiende lampjes aan bomen geeft de mensen een warm gevoel, dan gloort er wat hoop aan de horizon. Daarom ontsteken we de kerstverlichting al op 10 november en laten we de lichtjes ook branden tot het einde van januari”, legt burgemeester Marc Van Aperen uit.