Kom naar de infovergadering over reanimatie en EVapp

28 februari om 20.00 uur in de Welgezinde

Het Hoogstraats stadsbestuur start met een vrijwilligersnetwerk via het EVapp-project. Jaarlijks worden in België 11.000 mensen het slachtoffer van een hartstilstand, op straat, het werk of thuis. Medeburgers zijn vaak de eerste die aanwezig zijn op de plaats van het noodgeval. Als vrijwillige hulpverlener kan u het verschil maken.

Vanaf 1 maart 2017 treedt EVapp in werking in Hoogstraten. Wij nodigen u dan ook van harte uit op het startmoment, dat plaatsvindt op 28 februari om 20.00 uur in zaal de Welgezinde in het administratief centrum (Vrijheid 149, Hoogstraten).

EVapp-project

EVapp is een oproepsysteem dat bij een noodgeval zoals een hartaanval vrijwilligers mobiliseert, die een opleiding reanimeren en defibrilleren hebben gevolgd en die zich bij het systeem hebben geregistreerd. EVapp bestaat enerzijds uit een smartphone-applicatie.  Anderzijds is EVapp ook beschikbaar voor personen zonder smartphone. Zij krijgen een sms toegestuurd indien er een hartstilstand plaatsvindt in de nabijheid van hun thuisadres.

Als er een hartstilstand plaatsvindt en de 100/112-centrale wordt verwittigd, zal deze niet alleen de klassieke nooddiensten (ambulance en MUG) mobiliseren, maar ook het EVapp-systeem activeren. Via de EVapp-applicatie worden nabije vrijwilligers opgeroepen.  Als de vrijwilliger de oproep aanvaardt, zal hij of zij via de ingebouwde GPS worden begeleid naar de locatie van het noodgeval.  Hij of zij kan de reanimatie starten en de tijd bufferen tot de urgentiediensten arriveren. Maar EVapp doet meer: zo bekijkt de applicatie ook voor elke reanimatie of er een AED in de nabijheid is en begeleidt hij de vrijwilliger tot bij het toestel.