Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

De rivier ‘het Merkske’ vormt een natuurlijke grens tussen Nederland en België. De vallei van het Merkske omvat 1900 ha en is een uniek landschap met een bijzonder rijke fauna en flora. Bijkomend heeft deze waterloop een behoorlijke waterkwaliteit. Mits gerichte inspanningen is de goede ecologische toestand, zoals voorzien in de Europese kaderrichtlijn water, op korte termijn haalbaar.

Samen voor een schoner Merkske

Om de waterdoelstellingen effectief na te streven, startte het bekkensecretariaat Maasbekken, samen met het Nederlandse Waterschap Brabantse Delta en andere Vlaamse en Nederlandse partners een Integraal Waterproject op. Dit resulteerde in een uitgebreide actielijst voor het afstroomgebied met o.a. rioleringsprojecten, structuurherstel van de beek, het tegengaan van waterschaarste en ook het terugdringen van afvalwater uit de landbouwsector.

Hoogstraten neemt deel aan Leaderproject

Omdat het agrarisch landgebruik domineert in de grensstreek, startte stad Hoogstraten, samen met Merksplas, Baarle-Hertog en de Vlaamse Milieumaatschappij een Leaderproject op. Er werd een professioneel studiebureau aangesteld met expertise op het vlak van bedrijfsafvalwater. Broos Water zal met alle individuele landbouwers een checklist overlopen en een gratis bedrijfsadvies op maat opmaken om te komen tot een emissiearm erf.

Meer info
dorothy.senepart@hoogstraten.be of 03 340 19 11
www.maasbekken.be/landbouw-enafvalwater
www.leaderprovincieantwerpen.be

Dit project kadert in duurzame plattelandsontwikkeling en kan daarom rekenen op financiële steun van Leader.