Leer meer over de adviesroute voor vrachtwagens

Vrachtwagensluizen houden vrachtverkeer uit dorpskernen

Het stadsbestuur van Hoogstraten start binnenkort met een adviesroute voor vrachtverkeer.  Door overbodige vrachtwagens uit de dorpskernen te bannen, wenst het stadsbestuur de verkeersleefbaarheid voor haar inwoners te verbeteren. 

In de dorpskernen van Meer, Meerle, Minderhout en Hoogstraten zal vanaf begin 2018 geen zwaar verkeer meer toegelaten worden, tenzij men een bestemming heeft op het grondgebied van Hoogstraten. Voor de Hoogstraatse transporteurs en ondernemers, die niet op de transportzone (Meer) gevestigd zijn, heeft de tonnagebeperking geen gevolgen. Zij zullen zich kunnen registreren op een ‘white list’, waardoor hun voertuigen en de voertuigen van hun leveranciers niet zullen worden beboet.

De instelling van een adviesroute voor vrachtwagens zal in een eerste fase vooral een effect hebben op de verbinding van noord naar zuid. De adviesroute zal het verkeer zoveel mogelijk afleiden naar de E19. Er zal een duidelijke signalisatie worden geplaatst die het vrachtverkeer de goede kant opstuurt. De installatie van vrachtwagensluizen met ANPR-camera’s in de dorpskernen van Hoogstraten, Meer en Meerle maakt het mogelijk om overtreders te registreren en te beboeten. Vanaf 29 september gaan de spades in de grond voor de installatie van deze vrachtwagensluizen.

Animatiefilm

Speciaal voor dit project heeft het stadsbestuur een animatiefilm laten realiseren die het principe van de adviesroute en de vrachtwagensluizen op een duidelijke manier uitlegt en die zo breed mogelijk zal worden verspreid om de bevolking - ook buiten onze stadsgrenzen -  op de hoogte te brengen. 

Nuttige links