Maatregelen van de overheid naar aanleiding van coronavirus

De info van deze pagina wordt continu vernieuwd van zodra we bijkomende info krijgen. Deze info is van 7 april om 11.05 uur.

Blijf thuis, zorg voor jezelf en voor anderen!

De impact van het coronavirus laat zich steeds meer voelen in het openbare leven, ook in Hoogstraten. De Nationale Veiligheidsraad heeft op vrijdag 27 maart 2020 besloten de bestaande maatregelen te verlengen ten minste tot en met 19 april 2020.

Lees op deze pagina meer over de federale en Hoogstraatse maatregelen die genomen worden om het coronavirus in te dijken. Deze pagina wordt continu geüpdatet. De situatie wordt iedere dag herbekeken; de maatregelen kunnen dus ook elke dag aangepast worden.

Wij roepen iedereen op om solidair te zijn, op twee manieren:

 1. Luister naar de richtlijnen die de overheid je oplegt. Je kan drager zijn van het virus zonder dat je het weet. De bedoeling is om het virus niet verder te verspreiden, om de meest kwetsbare risicogroepen te beschermen, om zo snel mogelijk over de piek van de ziekte heen te geraken en bovendien om ervoor te zorgen dat het gezondheidszorgsysteem niet in het gedrang komt. Een goede individuele handhygiëne en voldoende sociale afstand houden, blijven belangrijke maatregelen die iedereen moet opvolgen en de optimale medische zorgverlening gewaarborgd blijft. 
 2. Help de kwetsbare doelgroepen zo veel als mogelijk uit de nood. Behoor je niet tot de kwetsbare doelgroep, maar heb je een familielid of vriend die kwetsbaar is? Zorg dan voor die persoon; doe zijn/haar boodschappen. Als je als kwetsbare persoon hierbij problemen ervaart, kan je inlichtingen inwinnen bij het meldpunt voor hulpvragen van de stad (hulpvragen@hoogstraten.be of 03 340 16 30) tussen 10.00 en 18.00 uur tijdens werkdagen.

Wij willen iedereen die lijdt onder deze maatregelen een hart onder de riem steken. Daarnaast willen we benadrukken dat we de mensen die in de zorg, de opvang, het onderwijs, de politie, de brandweer,... werken op handen dragen. Zonder hen stonden we nu nergens.

 

Info over het coronavirus

Onderstaande websitepagina van het Crisiscentrum en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid geeft je meer informatie over het coronavirus. 

Federale maatregelen geldig tot en met 19 april

UPDATE VAN 27 MAART, 3 APRIL en 6 APRIL

De federale regering verlengde de strenge maatregelen tot en met 19 april 2020. De maatregelen worden permanent geëvalueerd:

 • Je blijft maximaal thuis om externe contacten te beperken.
 • Je kan je huis verlaten voor volgende zaken:
  • bezoek aan voedingswinkel
  • bezoek aan dokter
  • bezoek aan apotheek
  • bezoek aan bankautomaat
  • bezoek aan benzinestation
  • om hulp te beiden aan kwetsbare personen.
 • Niet-essentiële winkels blijven gesloten met uitzondering van:
  • krantenwinkels
  • nachtwinkels (open tot 22.00 uur)
  • telecomwinkels (behalve zij die enkel accessoires verkopen): enkel in geval van nood en op afspraak
 • Alle voedingswinkels blijven geopend. Er is geen limiet voor openingsuren.
  • De toegang tot de supermarkten zal worden gecontroleerd om het aantal personen die tegelijkertijd binnen aanwezig zijn te beperken. Er wordt maximaal 1 persoon per 10 m² en maximum 30 minuten per klant toegelaten.
  • Winkels die in hoofdzaak dierenvoeding verkopen vallen onder de definitie van voedingswinkels en mogen geopend blijven.
 • Fysieke buitenactiviteiten (wandelen, hardlopen, fietsen, …) worden aanbevolen, maar alleen met mensen die onder hetzelfde dak wonen of met een vriend(in), op voorwaarde dat het contact met anderen beperkt kan zijn (1,5 meter afstand).
 • Elke bijeenkomst is verboden. 
 • Kinderen van ouders met essentiële beroepen kunnen opgevangen worden in scholen en kinderopvang.
 • De horeca moet het terrasmeubilair binnen plaatsen.
 • Het openbaar vervoer moet zo worden georganiseerd dat de sociale afstand kan worden gegarandeerd.
 • Bedrijven, ongeacht hun grootte, kunnen hun activiteiten verder zetten als ze telewerk organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is. Bedrijven waar dit niet mogelijk is, moeten de principes van de sociale afstand nauwgezet respecteren.
  Deze regel geldt zowel voor de uitvoering van de werkzaamheden, als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als bedrijven niet voldoen aan deze verplichtingen, moeten ze verplicht sluiten. Dit geldt niet voor cruciale sectoren en essentiële diensten.
 • Alle niet-essentiële reizen vanuit België zijn verboden. Ook reizen naar ons land zijn verboden.

De lokale en federale politie zullen ervoor zorgen dat de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus strikt worden nageleefd en zal de gezondheidswerkers bijstaan. 

We zijn allemaal vastbesloten om nu te handelen.

De sociale afstand moet zo strikt mogelijk toegepast worden. 

Blijf thuis, zorg voor jezelf en voor anderen!

 

MAATREGELEN VAN 17 MAART

Deze maatregelen zijn geldig eveneens tot met 19 april. Net als voorheen zullen de ontwikkelingen dagelijks worden beoordeeld.

 • Handelszaken, markten, recreatieve activiteiten (sport, cultuur, folklore, enz.)

- Al deze activiteiten worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn.
- Discotheken, cafés en restaurants blijven gesloten;
- Restaurants die aan thuislevering doen, een traiteurdienst of drive-in aanbieden, mogen hun keuken wel openen. Maar er moet op gelet worden dat er geen lange wachtrijen ontstaan;
- Snackbars, broodjeszaken, frituren,... blijven open. Maar er moet op gelet worden dat er geen lange wachtrijen ontstaan;
- Hotels, vakantiehuizen, internaten, campings, vakantiecentra, B&B's, blijven open maar er is geen toegang tot een bar, restaurant, gemeenschappelijke zalen en recreatieve ruimtes.
- Keukens van hotels mogen openblijven, maar het hotel moet zijn eetzaal sluiten. Een hotelrestaurant mag dus roomservice aanbieden.
- Essentiële voedingswinkels (slagers, bakkers, supermarkten, … met inbegrip van dierenvoeding), apotheken, bandagisten en parafarmacie blijven gewoon open, ook in het weekend. Niettemin wordt aanbevolen dat zij de hygiënemaatregelen versterken op basis van de reeds geformuleerde aanbevelingen. Slechts één klant per 10 m², zodat klanten voldoende afstand kunnen houden. In verschillende winkels zal veiligheidspersoneel toezien op de naleving van die maatregel.
- Openbare markten en ambulante handel (kraampjes, foodtrucks) zijn verboden op bevel van de federale en Vlaamse regering.

 • Bedrijven

- Iedereen blijft in de mate van het mogelijke aan het werk maar telewerk moet worden bevorderd en zo nodig versterkt.
- Diensten aan huis (kapper, loodgieter,...) mogen tijdens de week en in het weekend hun werk blijven doen, op voorwaarde dat de voorgeschreven hygiënemaatregelen gerespecteerd worden. 
- Taxidiensten en alternatieve taxidiensten blijven in gebruik, mits een beperking van het aantal passagiers en verhoogde hygiënemaatregelen.

 • Openbaar vervoer

- Het openbaar vervoer functioneert normaal, maar er wordt gevraagd om zich te beperken tot noodzakelijke verplaatsingen. Met glijdende werkuren is het mogelijk het openbaar vervoer niet te overbelasten.

 • Algemene informatie

De federale overheidsdienst gezondheid wijst erop dat deze maatregelen een aanvulling vormen op de eerder geformuleerde aanbevelingen. We blijven in de versterkte fase twee. De federale overheid is zich ervan bewust dat deze beslissingen gevolgen zullen hebben voor de economie, en met name voor bepaalde sectoren. In dit kader had de Ministerraad op 6 maart tien maatregelen ter ondersteuning van het bedrijfsleven goedgekeurd, namelijk:

 1. Tijdelijke werkloosheid door overmacht
 2. Tijdelijke werkloosheid om economische redenen
 3. Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen
 4. Betalingsplan btw
 5. Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing
 6. Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting
 7. Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen
 8. Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
 9. Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)
 10. Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten

Deze maatregelen zullen voortdurend worden geëvalueerd om ze waar nodig te versterken.

Tot slot herinneren we eraan dat de basishygiënemaatregelen nog steeds gelden, namelijk de handen wassen met zeep, hoesten en niezen in de elleboog en dicht contact vermijden. Als je de minste twijfel hebt, raadpleeg dan je huisarts. Iedereen moet zijn steentje bijdragen om de verspreiding van het virus te beperken.

De volgende telefoonnummers van de federale overheid zijn beschikbaar voor alle burgers met vragen:
- Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800/14.689
- Voor vragen over economie: 0800/120.33

Woonzorgcentrum Stede Akkers en dagverzorgingscentrum sluiten deuren van 12 maart tot 19 april 2020

Vanuit de hogere overheid wordt opgelegd dat alle woonzorgcentra en dagverzorgingscentra moeten sluiten om de meest kwetsbare groep (ouderen) te beschermen. Ook woonzorgcentrum Stede Akkers en het DVC sluiten tijdelijk hun deuren voor bezoekers.

Bezoek wordt enkel toegestaan bij palliatief-terminaal zieke bewoners. Tijdens de openingsuren (tussen 10.00 en 18.00 uur) moeten zij zich aanmelden bij het centrale onthaal (Jaak Aertslaan 2, verdieping -1). Als bezoek van een terminaal zieke bewoner wil komen waken, moeten zij zich inbellen bij de deur die toegang geeft tot de blok waar ze moeten zijn. De hoofdverpleegkundige zal hen dan binnenlaten.

Omdat er geen bezoek is toegestaan bij de meeste bewoners, mag er logischerwijs ook geen was meer gehaald en gebracht worden in de kamers. De vuile was kan telkens vanaf zaterdag 10u opgehaald worden. De propere was kan afgeleverd worden bij het centrale onthaal van Stede Akkers op Jaak Aertslaan 2 (tussen 10.00 en 18.00 uur). Registratie aan het onthaal is verplicht.

Toegang tot het woonzorgcentrum is enkel mogelijk door medewerkers, externe medische en paramedische hulpverleners (artsen, kinesitherapeuten, apotheker, pedicure, kapper, ...), stagiairs, geregistreerde vrijwilligers en mantelzorgers die instaan voor essentiële zorgtaken. Essentiële zorgtaken zijn hulp bij activiteiten van het dagelijks leven (ADL) die uitgevoerd worden bij meerdere bewoners. Zij kunnen tussen 10.00 en 18.00 uur het woonzorgcentrum binnen. Ze moeten zich registreren bij het onthaal.

De bewoners van het woonzorgcentrum worden ten strengste afgeraden om naar buiten te gaan. Zij moeten zich laten registreren bij het onthaal. Familie en vrienden mogen hen niet meer komen halen voor activiteiten. Buitenshuis bestaat immers een grote kans tot besmetting.

In de mate van het mogelijke wordt aan familie en vrienden aangeraden om via telefoon en computer contact op te nemen met de bewoners van het WZC. De collega’s van het paramedisch team zullen dit via Skype organiseren.

Bij vragen of opmerkingen hierover kan je terecht bij de directeur van het woonzorgcentrum, Trees Mertens (Trees.Mertens@hoogstraten.be of 03 340 16 10) en de hoofdverpleegkundigen:

Lokaal dienstencentrum sluit deuren van 12 maart tot 19 april 2020

Alle gemeenschappelijke activiteiten in alle lokale dienstencentra in Vlaanderen mogen niet langer doorgaan. Voor Hoogstraten betekent dit concreet:

 • cafetaria en leslokalen lokaal dienstencentrum Stede Akkers
 • refter De Klimtoren Meerle
 • koffiekrant Meersel-Dreef

Alle activiteiten in deze locaties van het lokaal dienstencentrum worden geannuleerd: optredens, zetelfietsen, speelbabbel, geheugentraining, zangkoor, lotgenoten rouwverwerking, contactkoor, koffiekrant, mantelzorgcafé, koffieleut, mandala’s, petanque, smulnamiddag, aperitiefconcert, modeshow, lichtpunt, familierestaurant, restaurantdag, repaircafé, inleefspel armoede,…

Vergaderingen en activiteiten met externen worden geannuleerd. Er worden geen externen (gebruikers, vrijwilligers, abonnees,…) toegelaten.

We voorzien geen maaltijden. Voor de abonnees van het middagrestaurant die wonen op campus Stede Akkers worden alternatieven gezocht. Het kapsalon, schoonheidssalon en wassalon blijven dicht.

De bijeenkomsten van De Speelbabbel zijn opgeschort tot 19 april 2020. Maar de vormingsactiviteit van Speelbabbel over 'Babymassage' op 3 april gaat wel door. Deze vindt plaats in het Administratief Centrum (Vrijheid 149, zaal 'Het Schaekbert').

Deze maatregelen gaan vanaf 12 maart 2020 in en gelden minstens tot 19 april 2020, tenzij we andere instructies van de hogere overheden ontvangen.

Bij vragen of opmerkingen hierover kan je terecht bij de dienstencentrumleiding Leo Sprangers, Sharon Van den Ouweland, Hilde Pinxteren, Daniëlle De Haeck, Marc Verschraegen via 03 340 16 30 of dienstencentrum@hoogstraten.be.

Dienstverlening Kind en Gezin tijdens de coronacrisis

 • Vanaf woensdag 1 april start Kind en Gezin opnieuw met vaccineren en met de opvolging van pasgeboren baby’s. Andere, minder dringende consulten en afspraken stellen we nog even uit. Onze lokale medewerkers contacteren alle ouders voor een (nieuwe) afspraak. Je hoeft dus niet zelf contact op te nemen.    

 • Uiteraard kan je met al je vragen en bezorgheden steeds via telefoon of chat terecht bij je verpleegkundige of andere contactpersoon in het Kind en Gezin-team via de Kind en Gezin-Lijn:
 • Meer informatie vind je op de website van Kind en Gezin
 • Op de website van Opgroeien vind je de meestgestelde vragen over de dienstverlening van Kind en Gezin tijdens de corona-epidemie.

Minder mobielencentrale (MMC) en handicar blijven taken uitvoeren

De minder mobielencentrale blijft haar taken uitvoeren; voornamelijk de ritten voor noodzakelijk transport (bv. naar het ziekenhuis) blijven voorzien. Vanuit het dagverzorgingscentrum, woonzorgcentrum en LDC gaan de ritten niet door, tenzij ze dringend zijn.

Stad annuleert huisbezoeken ouderen en brede gezinsondersteuning

De huisbezoeken bij ouderen die vanuit de stad gepland waren in de periode tot en met 19 april worden geannuleerd, net zoals de huisbezoeken van de dienst brede gezinsondersteuning. De huisbezoeker ouderen en de collega van brede gezinsondersteuning blijven telefonisch bereikbaar.

In de paasvakantie zijn de basisscholen gesloten. IKO sluit haar deuren. De Hoogstraatse vestiging van de Academie voor Muziek en Woord sluit haar deuren.

 • Basisscholen

De lessen zijn opgeschort minstens tot en met 19 april 2020. Tijdens de paasvakantie zijn de scholen gesloten, maar er is noodopvang voorzien voor kinderen (zie kadertje hieronder voor meer info). De opvang tijdens de paasvakantie wordt voorzien door Ferm (https://www.samenferm.be). 

 • IKO De Kunstacademie

IKO behoort tot een recreatieve dienstverlening. Op basis van de federale richtlijnen worden de deuren van IKO om die reden gesloten tot en met 19 april 2020.

 • Academie voor Muziek en Woord op grondgebied Hoogstraten

De vestiging van de Academie voor Muziek en Woord op het grondgebied van Hoogstraten is gesloten tot en met 19 april 2020.

Info van 3 april 2020: schooluitstappen blijven onmogelijk, minstens tot 19 april. Maar de overheid besliste dat meerdaagse schooluitstappen dit schooljaar (tot 30 juni) helemaal niet meer zullen kunnen plaatsvinden.

Opvangvoorzieningen voor kinderen

 De opvangvoorzieningen voor baby's en peuters zijn open. We vragen wel om volgende aanbevelingen op te volgen:

 • Iedereen die niet in de kinderopvang moet zijn, vermijdt best de kinderopvang: laat enkel één van de ouders toe de voorziening te betreden, of vraag om aan de deur te wachten waarbij een medewerker / de onthaalouder het kind zelf tot aan de deur brengt.

 • Vraag ouders om alternatieven te voorzien voor het brengen en halen van de kinderen door grootouders (zeker als het om 65-plussers gaat).

 • Vermijd alle activiteiten waarbij de kinderen of medewerkers in contact komen met externen (uitstappen, bijeenkomsten, enz.).

 • Vraag ouders expliciet om kinderen die ziektesymptomen vertonen (verhoogde temperatuur, hoest, snot, …), thuis te houden. Indien u bij kinderen in de opvang duidelijke ziektesymptomen opmerkt, contacteer dan de ouders en vraag hen hun kind zo spoedig mogelijk op te halen.

 • Respecteer de globale maatregelen m.b.t. hygiëne (regelmatig handen wassen, elkaar geen hand geven, gebruik van papieren zakdoekjes, enz.).

  Noodopvang in het weekend

 • Stad Hoogstraten organiseert gratis weekend-noodopvang voor de leeftijdsgroep geboren tussen 2017 en 2008 en dit tussen 8.00 en 17.00 uur.  De opvang zal voorzien worden door onze vlieg-animatoren. 

    Voor wie is er weekend noodopvang? ENKEL ouders die werken in de:
    - Zorgsector
    - Diensten die de zorgsector ondersteunen
    - Veiligheidsdiensten
    - Voedingssector
    - Ouders die geen andere opvang hebben voor hun kind

 • Ouders die van thuis kunnen werken of thuis zijn, worden geacht hun kind thuis te houden. Kinderen die enige ziektesymptomen hebben, worden ook thuis gehouden. 

 • Inschrijven voor de weekend-noodopvang kan door een mail te sturen naar vlieg@hoogstraten.be

 • Waar?  FERM Wortel, Rooimans 5, Wortel

Noodopvang voor kinderen in de paasvakantie (van 2,5 tot 12 jaar)

Wat betreft de gemeentelijke kinderopvang tijdens de paasvakantie:

 • Alle Vlieg-Uit-activiteiten, kleuterkampen, crea- en omnisportstages en tenniskampen die plaatsvinden in de paasvakantie worden afgelast. Er wordt automatisch een terugbetaling voor alle activiteiten voorzien.
 • Net zoals in het onderwijs zal er tijdens de paasvakantie door de buitenschoolse opvang Ferm (het vroegere Stekelbees) noodopvang georganiseerd worden in de locaties van Wortel, Hoogstraten, Minderhout en Meer. 

     Voor wie is er noodopvang in de Paasvakantie? ENKEL ouders die werken in de :
     ​- Zorgsector
    - Diensten die de zorgsector ondersteunen
    - Veiligheidsdiensten
    - Voedingssector
    - Ouders die geen andere opvang hebben voor hun kind

 • Ouders die van thuis kunnen werken of thuis zijn, worden geacht hun kind thuis te houden.  Kinderen die enige ziektesymptomen hebben, worden ook thuis gehouden. 
 • Inschrijven voor de noodopvang in de paasvakantie kan door te mailen naar bko.hoogstraten@samenferm.be, te bellen naar 03 314 68 00 of via de website www.samenferm.be 

Heb je vragen over de kinderopvang in Hoogstraten tijdens de coronacrisis?

Essentiële winkels zijn open | Niet-essentiële winkels gesloten t/m 19 april

Op de website van Beleef Hoogstraten vind je een lijst van handelszaken in Hoogstraten die geopend blijven of waar je bestellingen kan plaatsen.

 • Klik hier voor de lijst
   
 • ​Niet-essentiële winkels blijven gesloten met uitzondering van:
  • krantenwinkels
  • nachtwinkels (open tot 22.00 uur)
  • telecomwinkels (behalve zij die enkel accessoires verkopen): enkel in geval van nood en op afspraak
 • Alle voedingswinkels blijven geopend. Er zijn geen restricties meer op openingsuren.
  • De toegang tot de supermarkten zal worden gecontroleerd om het aantal personen die tegelijkertijd binnen aanwezig zijn te beperken. Er wordt maximaal 1 persoon per 10 m² en maximum 30 minuten per klant toegelaten.
  • Winkels die in hoofdzaak dierenvoeding verkopen vallen onder de definitie van voedingswinkels en mogen geopend blijven.
 • Restaurants en horecagelegenheden
  • Restaurants en cafés zijn gesloten tot minstens 19 april
  • Het is wel mogelijk om bij restaurants/frituren gerechten te bestellen en af te halen. Gelieve zeer aandachtig te blijven voor de hygiënemaatregelen. Er moet op gelet worden dat er geen lange wachtrijen ontstaan en blijf op een afstand van minimum 1,5 meter van elkaar. Geef uw bestelling telefonisch door zodat de wachttijden beperkt kunnen worden en betaal zo veel mogelijk met bancontact.
 • Openbare markten en ambulante handel (kraampjes, foodtrucks) zijn verboden op bevel van de federale en Vlaamse regering.

Stadhuis en sociale dienst werken enkel op afspraak

 • De meeste stedelijke en gemeentelijke diensten blijven werkzaam, zowel administratie als technische diensten. 
  • Maar: stad Hoogstraten neemt noodzakelijke en strikte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te vertragen en de volksgezondheid te beschermen. Daarom zullen wij vanaf dinsdag 17/03 uitsluitend op afspraak werken in het stadhuis bij de dienst brede gezinsondersteuning en bij buurtwerk, en dit enkel voor dringende zaken. Een afspraak kunt u inplannen via mail:  onthaal@hoogstraten.be of telefonisch: 03 340 19 11.
  • Onze collega's van de sociale dienst werken ook grotendeels op afspraak, maar voor mensen die geen computer of telefoon hebben, wordt ook hulp ter plekke aangeboden door een collega die permanentie voorziet.​
 • De stad sluit de recreatieve diensten tot en met 19 april 2020. De collega's blijven wel aan het werk, maar krijgen een andere werkinvulling om het vele werk op andere diensten te verlichten. Concreet sluiten het Gemeenschapscentrum, het Stedelijk Museum, de bibliotheken, De Mosten en de toeristische dienst.

De stad annuleert daarnaast de activiteiten die zij zelf organiseert tot en met 19 april 2020. Vergaderingen, evenementen,... met externen die normaal gezien doorgingen in de periode van nu tot en met 19 april 2020 (in het stadhuis en op andere locaties, zoals de Mouterij of de Feftig) worden uitgesteld of geannuleerd. Het gaat over onder meer de volgende activiteiten (deze lijst is niet exhaustief): jubilarissenviering, dankfeest vrijwilligers, geleide bezoeken, de cultuurraad, sportraad, museumraad, participatieavond over Minderhout, paasfeest Mouterij,... De gemeenteraad van maart wordt uitgesteld; daarvoor wordt een nieuwe datum geprikt en gecommuniceerd.

De bibliotheek is open voor afhaal

Om jullie ook in deze coronatijd leesplezier te kunnen bezorgen, werkt de hoofdbib (Lindendreef, Hoogstraten) tijdelijk als afhaalbib.

Je kan boeken en andere bibmaterialen reserveren om af te komen halen. Hoe?

 • Je doet een aanvraag via e-mail (bibliotheek@hoogstraten.be) en je vermeldt de volgende zaken:
  • Naam en lenersnummer lener
  • Titel + auteur + soort materiaal (Boek of DVD)

Materiaal moet in de catalogus aanwezig zijn in de hoofdbibliotheek​.
Max 6 materialen per lener.

 • De bibmedewerker verzamelt de materialen en legt je pakket klaar.
 • Je ontvangt een bevestigingsmail zodra je pakket klaar ligt. In die mail staat ook wanneer je de materialen kan komen ophalen.
 • Je komt alleen binnen om social distance tussen leners te blijven garanderen.

Inleveren van boeken kan als je andere materialen komt afhalen.

Let op! Deze aangepaste dienstverlening kan enkel aangeboden worden zo lang de nationale veiligheidsvoorschriften dit toelaten.

Wil je je huisarts raadplegen? Hou volgende regels in acht.

De huisartsen van de regio Turnhout en Hoogstraten vragen de hulp van de bevolking. Zowel in de huisartspraktijken als in de huisartsenwachtpost op Campus Blairon gelden daarom enkele tijdelijke maatregelen.

Bij je huisarts:

 • Neem altijd eerst telefonisch contact op, ongeacht welke klachten je hebt. De dokter zal samen met jou bekijken wat er moet gebeuren.
 • Patiënten met luchtweginfecties mogen in geen geval naar de praktijk komen. De huisarts zal in het telefonische contact uitleggen hoe hij werkt.

In de huisartsenwachtpost (Campus Blairon 410, Turnhout) tel. 014 41 04 10

 • De huisartsenwachtpost werkt tijdelijk achter gesloten deuren en heeft voorlopig geen vrije raadplegingen. Patiënten moeten allemaal telefonisch contact opnemen met de wachtpost.
 • Afhankelijk van de klachten zal ook hier de dokter van wacht beslissen wat er dan moet gebeuren
 • De huisartsenwachtpost is actief vanaf vrijdag 13 maart om 19.00 uur

Verkooppunten PMD-zakken - Afvalophalingen gaan door - Recyclageparken open vanaf 7 april

PMD-zakken

Omdat je enkel op afspraak in het stadhuis terechtkan (voor dringende zaken), lanceerden we een oproep aan lokale handelaars om PMD-zakken te verkopen in hun winkel. 

Deze winkels bieden PMD-zakken aan: 

 • Carrefour Hoogstraten
 • Carrefour Meer
 • Krantenwinkel Kiosk (Hoogstraten)
 • 't Winkeltje (Meerle)

Afvalophaling

Afvalophaling is een basisdienstverlening die moet gegarandeerd blijven. Alle afvalophalingen gaan dus voorlopig door. In het onwaarschijnlijke geval dat IOK straks zou kampen met een gebrek aan capaciteit, zal prioriteit gegeven worden aan de ophalingen van restafval en GFT. Uiteraard brengen wij u hiervan tijdig op de hoogte.

Recyclagepark

De recyclageparken in beheer van IOK Afvalbeheer zijn momenteel nog gesloten. Op dinsdag 7 april wordt het recyclagepark van Hoogstraten terug geopend op een gecontroleerde manier onder strikte voorwaarden. De bezoekers van het recyclagepark moeten de richtlijnen strikt naleven:

 • Kom NIET naar het recyclagepark, tenzij het dringend is. Kom dus enkel als uw bezoek niet langer kan uitgesteld worden.
 • Bezoekers worden maar met mondjesmaat binnengelaten. Het aantal bezoekers is afhankelijk van de grootte van het recyclagepark. Net zoals in de supermarkten.
 • Hou rekening met zeer lange wachttijden. U kan niet alle afvalstromen afleveren.
 • ​Sorteer thuis goed uw afval. Zo beperkt u uw tijd op het recyclagepark. Dat is veiliger voor uzelf en onze recyclageparkwachters.
 • ​Alle recyclageparken zijn open tijdens de normale openingstijden. Ook op zaterdag zijn de recyclageparken open. Let op, op sommige recyclageparken is er zomertijdopening van kracht.
 • Alle recyclageparken sluiten op de normale sluitingstijden.
 • ​Hou er rekening mee dat u momenteel niet met alle afvalstromen op het recyclagepark terecht kunt. Enkel afvalstromen waarvan de afvoer en verwerking nog gegarandeerd zijn, kunnen aanvaard worden (update op weekbasis). Dit kan ook wijzigen. Kijk voor uw bezoek op www.iok.be/corona of facebookpagina van IOK Afvalbeheer voor de laatste stand van zaken.

Deze afvalstromen kunt u afleveren: groenafval, grof vuil, steenpuin, A-hout en B-hout, metalen, vlak glas, restplastic (lichtgroene zakken), PMD (blauwe zakken), papier en karton, glazen flessen en bokalen.

Alle andere afvalstromen kunnen NIET afgeleverd worden zoals: KGA (Klein Gevaarlijk Afval), AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten), asbest, herbruikbare goederen, textiel… .

 • Kom alleen naar het recyclagepark. Enkel als u het afval niet alleen kunt lossen, mag u maximaal 1 persoon meebrengen. In geen enkel geval kan een recyclageparkwachter helpen bij het lossen van het afval of het tillen van lasten. Breng zeker geen kinderen mee.
 • Respecteer de regel van social distance. Bewaar minstens een afstand van 1,5 m tegenover andere bezoekers en de recyclageparkwachters.
 • Hebt u hulpmiddelen (schop, borstel …) nodig voor het lossen van afval? Breng dit dan zelf mee.
 • Respecteer de recyclageparkwachters en volg hun instructies nauwgezet. Bij weerspannig of agressief gedrag wordt onmiddellijk assistentie van de politie ingeroepen.
 • Enkel elektronisch betalen is mogelijk. Geen cash.
 • Te voet of met de fiets? Schuif mee aan in de wachtrij.
 • Aankoop van compostzakken en andere (zoals afvalzakken) zijn mogelijk. Maar een bezoeker zorgt zelf voor het inladen. Onze recyclageparkwachters kunnen niet helpen bij het tillen of inladen.
 • U kan compost ook aan huis laten leveren.
 • U kunt momenteel geen bigbags (van thuislevering compost aan huis) terugbrengen naar het recyclagepark. Het terugbrengen van deze bigbags is niet essentieel.
 • Kom zeker niet als u zich ziek voelt, of als u koorts hebt.

Bekijk hier de openingsuren van het Hoogstraatse recyclagepark.

Noot: de actie "koop in april compost of potgrond en krijg gratis tuinhandschoenen" wordt uitgesteld.

Kringloopwinkels

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, treffen ook de kringwinkels maatregelen. Ze sluiten tijdelijk hun winkels en zetten de dienstverlening stop tot en met 19 april 2020.

Info voor ondernemers (zelfstandigen, KMO's, land -en tuinbouw)

Uitzonderlijke situaties vragen dan ook om uitzonderlijke maatregelen, maar wat betekenen de coronamaatregelen voor jou als werkgever?

 • Bedrijven zijn - ongeacht hun omvang - verplicht om telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, zonder uitzondering. Bedrijven, waar dit niet mogelijk is, kunnen verderwerken als ze 'social distancing' (anderhalve meter afstand bewaren) strikt respecteren. Deze regel geldt zowel voor de uitoefening van het werk als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als het voor bedrijven onmogelijk is om aan deze verplichtingen te voldoen, moeten zij hun deuren sluiten.

 • Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de cruciale sectoren en essentiële diensten. Die zullen er echter voor moeten zorgen dat de regels inzake social distancing in de mate van het mogelijke in acht worden genomen. Hier vind je de lijst van essentiële diensten. 

 • Welke winkels/handelszaken mogen openblijven en welke moeten sluiten? Dat vind je op deze website

 • Voor de landbouwsector, in het bijzonder seizoensarbeid, zijn posters van de overheid beschikbaar in meerdere talen i.v.m. de hygiënemaatregelen. Je kan deze downloaden op deze website.

 • Biedt het rechtssysteem een antwoord op de praktische problemen waarmee u nu geconfronteerd wordt? Wat met een werknemer op vakantie op zakenreis of in het buitenland die daar 'vastzit'? Is het coronavirus een grond tot het inroepen van overmacht? Een antwoord op deze en nog veel meer vragen vind je op deze website

Bijkomende info nodig?

VLAIO - Vlaams Agentschap Innoveren en ondernemen
0800 20 555
Info over Vlaamse steunmaatregelen

FOD Economie
0800 120 33
Info voor ondernemingen

Recreatieve activiteiten worden gestaakt tot en met 19 april 2020

 • Recreatieve activiteiten (evenementen, museumbezoek,...)

Al deze activiteiten worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn. Deze maatregel geldt tot minstens 19 april 2020.

Moeten huwelijken en begrafenissen uitgesteld worden? Kan ik nog op vakantie gaan? Lees hier het antwoord op deze en alle andere veelgestelde vragen.

De infrastructuur die de stad ter beschikking stelt of verhuurt kan je minstens tot 19 april 2020 niet gebruiken.

De stad is wat haar eigen aanbod betreft strenger, omdat ze een verlenging verwacht van de overheid. Met uitzondering van de Vlieg-UiT-kampen (opvang voor kinderen) worden alle activiteiten opgeschort tot en met 19 april 2020. De stedelijke recreatieve diensten (De Mosten, toeristische dienst, Stedelijk Museum, bibliotheek) sluiten tot en met 19 april.

 • Ook alle stedelijke speelpleintjes moeten afgesloten worden

De Nationale Veiligheidsraad besliste op donderdag 12 maart dat alle binnen- en buitenspeeltuinen op Belgisch grondgebied verplicht moeten sluiten tot en met 19 april. Deze maatregel geldt voor alle openbare speelterreinen, skateparken, outdoorfitness, kinderboerderijen, commerciële speeltuinen, attractieparken, dierenparken… Dit werd ook formeel bevestigd door de FOD Economie SC Veiligheid van Speelterreinen.

Waarom? Om het aantal besmettingen in te dijken is het belangrijk om onderling contact (ook tussen kinderen) zo veel mogelijk te vermijden en voldoende afstand te houden. Ook via handvaten en glijbanen kan het coronavirus verspreid worden (ook al wordt er voldoende afstand gehouden).

Wat met grensverkeer?

Transport van goederen mag nog altijd zonder probleem de grens over. Maar persoonlijke verplaatsingen mogen enkel nog indien het om essentiële verplaatsingen gaat.

Grensovergangen afgesloten

 • De politie heeft alle grensovergangen afgesloten, behalve de vier grote invalswegen vanuit Nederland naar Hoogstraten. Daar staan politiecontroles.
 • Klik hier voor de gewijzigde verkeersregeling voor het op- en afrittencomplex op de E19 bij Meer en de opritten naar de Transportzone in Meer.

Wanneer mag ik nog naar Nederland?
Alle overheden roepen op om enkel nog strikt noodzakelijke verplaatsingen te maken. Je mag naar Nederland voor volgende zaken:

 • je vervult een cruciale functie in een Nederlandse organisatie en moet ter plekke gaan werken (neem het vignet mee dat afgestempeld is door je werkgever en je kan vinden op de website van het Crisiscentrum).
 • je vervult een niet-cruciale functie in een Nederlandse organisatie maar moet ter plekke gaan werken (neem een attest van je werkgever mee)
 • je bent zelfstandige en moet een klus doen in Nederland (toon dit aan door middel van een bestelbon)
 • je doet aan mantelzorg over de grens (neem indien mogelijk een attest van de huisarts mee)
 • je kinderen worden opgevangen in een Nederlandse school of je hebt co-ouderschap (neem indien mogelijk het vonnis mee)
 • verzorging van dieren 
 • noodzakelijke verhuizingen
 • ophalen en brengen van personen aan/naar de luchthaven (neem dit certificaat ingevuld mee)
 • verplaatsingen in het kader van het verlijden van aktes (indien noodzakelijk en niet digitaal kan gebeuren)
 • verplaatsingen in het kader van begrafenissen of crematies in inteieme kring
 • verplaatsingen in het kader van burgerlijke of religieuze huwelijken in intieme kring

Shoppen of tanken in Nederland is niet meer toegelaten. Ook toeristische uitjes of een wandeling over de landsgrens zijn voorlopig niet meer aan de orde.

Mag een Nederlander nog naar België?

De grens oversteken mag je als Nederlander enkel als dit noodzakelijk is:

 • je beoefent een cruciale functie in een Belgische organisatie en moet ter plekke gaan werken (neem het vignet mee dat afgestempeld is door je werkgever en je kan vinden op de website van het Crisiscentrum).
 • je vervult een niet-cruciale functie in een Nederlandse organisatie maar je kan niet telewerken, dus je moet ter plekke gaan werken (neem een attest van je werkgever mee)
 • ​je bent zelfstandige en moet een klus doen in België (toon dit aan door middel van een bestelbon)
 • je doet aan mantelzorg bij een Belgische inwoner (neem indien mogelijk een attest van de huisarts mee)
 • ​je kinderen worden opgevangen in een Belgische school of je hebt co-ouderschap (neem indien mogelijk het vonnis mee)
 • verzorging van dieren 
 • noodzakelijke verhuizingen
 • ophalen en brengen van personen aan/naar de luchthaven (neem dit certificaat ingevuld mee)
 • ​je bent inwoner van Castelré. Je ontvangt een brief op naam in je brievenbus met instructies
 • verplaatsingen in het kader van het verlijden van aktes (indien noodzakelijk en niet digitaal kan gebeuren)
 • verplaatsingen in het kader van begrafenissen of crematies in inteieme kring
 • verplaatsingen in het kader van burgerlijke of religieuze huwelijken in intieme kring

Bezoek aan vrienden of familie in België is niet meer toegelaten. Ook (goedkoper) winkelen of tanken in België is op dit ogenblik niet aan de orde. Ook als je een tweede verblijf hebt in België, moeten we je vragen dit tweede verblijf voorlopig niet te bezoeken. Wij hopen je straks opnieuw bij ons te kunnen verwelkomen, als de maatregelen niet langer nodig zijn. 

Om te vermijden dat mensen te veel verplaatsingen maken, zullen de politiediensten streng controleren en optreden.

Heb je nog vragen hierover? Dan kan je terecht bij de algemene telefoonlijn 0800 14 689. Zelfstandigen kunnen bellen naar 0800 12 018.

Mag ik nog verhuizen?

Het wordt aangeraden om niet-noodzakelijke verhuizingen uit te stellen. Een dringende verhuizing, binnen het land, uit het land en naar het land is toegelaten, als de fysieke afstand van 1,5 meter wordt gerespecteerd indien mogelijk. Het begrip “dringend” verwijst naar:

 1. de ongezondheid van de woning of het dreigende gevaar voor de gezondheid van de bewoners;
 2. de financiële situatie van de bewoners die niet in staat zijn twee woningen tegelijk te betalen;
 3. het feit dat een nieuwe huurder, bij gebrek aan een ander huisvestingsalternatief, de bewoonde woning moet betreden om door de verhuizing in kwestie te worden ontruimd.

Een dringende verhuizing wordt beschouwd als een essentiële verplaatsing, op voorwaarde dat u voldoende afstand houdt. Buiten uw gezin mag u hulp krijgen van buitenaf (maximaal 1 persoon) of van een verhuisfirma. De verhuisfirma moet de volledige verhuis doen. U mag die dus niet helpen. Niet-noodzakelijke verhuizingen kunt u best uitstellen.