Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

De wegenwerken in Wortel zorgen voor heel wat verkeershinder. Jammer genoeg moeten stad Hoogstraten en de lokale politie vaststellen dat heel wat autobestuurders de omleiding niet correct opvolgen. Het gevolg is dat in de Molendreef door onverantwoord rijgedrag de veiligheid van de zwakke weggebruiker in het gedrang komt. Daarom heeft stad Hoogstraten besloten om vanaf maandag 18 september in de Molendreef weer eenrichtingsverkeer in te voeren.

Bij het begin van de wegenwerken in augustus is door het Agentschap voor Wegen en Verkeer en Pidpa een omleiding ingesteld die het doorgaand verkeer tussen Merksplas en Hoogstraten via Rijkevorsel stuurt. Enkel plaatselijk verkeer mag via de Molendreef naar Wortel-centrum rijden. De stad maakte het mogelijk dat in de Molendreef voor de periode van de werken weer tweerichtingsverkeer mogelijk was.

Jammer genoeg moet de politie vaststellen dat heel wat autobestuurders de omleidingen negeren en de Molendreef gebruiken voor doorgaand verkeer. Er wordt zelfs zwaar vrachtverkeer op de Molendreef gemeld. Mensen die zich te voet of met de fiets op de Molendreef bewegen, komen hierdoor in onveilige situaties terecht.

Zoals eerder deze maand bekendgemaakt, heeft Hoogstraten een beleidskader mobiliteit in gebruik genomen, dat streeft naar een verkeersveilige stad waarbij kinderen als uitgangspunt worden genomen. Door toepassing van het STOEP-principe (Stappers, Trappers, Openbaar Vervoer, Elektrisch Vervoer, Privévervoer) krijgen de behoeften van de zwakke weggebruikers prioriteit ten opzichte van het comfort van gemotoriseerde weggebruikers. Vanuit deze principes hebben het stadsbestuur en de politie opnieuw naar de verkeersafwikkeling in de Molendreef gekeken.

Eenrichtingsverkeer

Nadat politie en stadsbestuur de huidige toestand hebben geëvalueerd, is duidelijk geworden dat dit niet kon blijven duren. Als we de veiligheid van de zwakke gebruiker in de Molendreef op de eerste plaats zetten, is er geen andere oplossing mogelijk dan dat we van de Molendreef weer een eenrichtingsstraat maken, waarbij er geen gemotoriseerd verkeer meer mogelijk is van Wortel-Kolonie via de Molendreef naar de Grote Plaats in Wortel.

Het eenrichtingsverkeer gaat in vanaf maandag 18 september. De politie zal het eenrichtingsverkeer streng handhaven. De signalisatie zal later deze week worden aangepast om de aangepaste regeling aan iedereen duidelijk te maken. Via haar communicatiekanalen zal stad Hoogstraten haar bevolking informeren over deze beslissing.