Nieuw wegdek voor Hoogstraatsesteenweg (N44) tussen Loenhout en Hoogstraten

Vanaf maandag 27 juni 2016 start een aannemer in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met onderhoudswerken op de Hoogstraatseweg (N144) tussen Hoogstraten en Loenhout. Het wegdek krijgt er een nieuwe laag asfalt. De werken zijn opgedeeld in drie fases en duren tot en met maandag 11 juli. Het verkeer wordt plaatselijk omgeleid. 
 

Nieuw wegdek voor meer rijcomfort

Het wegdek van de Hoogstraatseweg (N144) tussen Hoogstraten en Loenhout is versleten en aan een grondige onderhoudsbeurt toe. Daarom wordt de toplaag asfalt over de volledige breedte van de rijweg vernieuwd. Het nieuwe wegdek zal het rijcomfort en de verkeersveiligheid van de weggebruikers aanzienlijk verbeteren. Aan de fietspaden wordt niet geraakt.
 

Werken in fases voor minder hinder

Om de hinder zo klein mogelijk te houden, zijn de werken opgedeeld in drie fases en worden ze uitgevoerd in een schoolvakantieperiode.

Fase 1: 27 juni t.e.m. 5 juli
In de eerste fase wordt er gewerkt tussen het kruispunt met de Vlamingstraat en het kruispunt met de Hollandseweg, vlak voor het op- en afrittencomplex Loenhout (2). In beide richtingen wordt zowel de toplaag als de onderlaag van de N144 vernieuwd. Het verkeer wordt omgeleid via de Hinnenboomstraat, de N115 en de E19 (complex Brecht). Het complex Loenhout (2) blijft open, maar komende van de E19 is er geen doorgang richting Hoogstraten.

Fase 2: 6 juli
Op woensdag 6 juli wordt de toplaag van de brug over de E19 vernieuwd. Het verkeer kan steeds beurtelings over de brug passeren met behulp van tijdelijke verkeerslichten.

Fase 3: 7 juli t.e.m. 11 juli
In fase 3 wordt de toplaag van de N144 vernieuwd over de volledige breedte van de weg tussen de Hoogstraatseweg en het centrum van Loenhout (t.h.v. Sneppelbeek). Het verkeer wordt omgeleid via de E19 (complex Brecht), de N133 en de N1.

Weersgevoelig

Asfaltwerken zijn steeds erg weergevoelig. Bij felle regen kunnen ze niet uitgevoerd worden. In dat geval kan de bovenstaande planning nog gewijzigd worden.