Onderhoudswerken Meerledorp worden opgeschort

Het Agentschap Wegen & Verkeer had een vernieuwing van de asfaltverharding te Meerle gepland.  Deze werken zouden starten op maandag 30 maart 2020.  Deze werken worden tot nader order uitgesteld omwille van de veiligheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus (Covid-19).  De werken zullen hierdoor opnieuw ingepland moeten worden, met alle betrokken partijen.  

De aannemer heeft ondertussen ook de startdatums verwijderd van de vooraankondigingen.