Onderwijscheque verschaft toegang tot kwaliteitsonderwijs

Stad Hoogstraten ondersteunt kwetsbare kinderen

In Hoogstraten is er een grote toename van kansarmoede bij (jonge) gezinnen. De verklaringen voor deze toename zijn niet eenduidig en vragen een aanpak op verschillende levensdomeinen. Het stadsbestuur van Hoogstraten neemt de uitdaging aan om dit probleem aan te pakken en lanceert de onderwijscheque. De gemeenteraad van 24 augustus legde het reglement op de onderwijscheque vast.

Voor ouders die het financieel niet gemakkelijk hebben, is elke factuur een probleem. Hoewel het een basisrecht is, is onderwijs niet gratis. Het brengt veel stress mee voor ouders die het financieel niet gemakkelijk hebben. Het stadsbestuur van Hoogstraten wil deze gezinnen ondersteunen in de vorm van een onderwijscheque. De kosten voor onderwijs stoppen niet bij het inschrijvingsgeld, denk maar eens aan de boeken, materialen, kampen/meerdaagse uitstappen, … Een onderwijscheque kan op een relatief makkelijke manier een klein steuntje in de rug zijn voor hen die het financieel niet makkelijk hebben. 

Wie komt in aanmerking?

 • alle schoolgaande kinderen die wonen in Hoogstraten en geen 25 jaar zijn
 • en die beantwoorden aan één van de volgende criteria:

- Kinderen met Verhoogde Tegemoetkoming
- Collectieve schuldenregeling (of budgetbeheer)
- Onder toezicht CBJZ (comité bijzondere jeugdzorg)

Wat is het bedrag per kind?

 • Kleuteronderwijs 40 euro/schooljaar
 • Lager onderwijs: 40 euro/schooljaar
 • 1ste graad secundair onderwijs: 60 euro
 • 2de, 3de en 4de graad secundair onderwijs: 80 euro
 • Hogeschool: 200 euro

Waar kan je de onderwijscheque aanvragen?

 • De aanvraagformulieren worden via de basisscholen verspreid
 • Voor de secundaire scholen en hogescholen worden er proactief brieven naar rechthebbenden verzonden.

Informatie over hulp en steun

 • Ouders die in aanmerking komen voor de Onderwijscheque worden uitgenodigd op de sociale dienst van Hoogstraten om te bekijken op welke premies en sociale voordelen ze recht hebben.
 • Er is ook een folder beschikbaar met een overzicht van de premies en sociale voordelen die bestaan. Deze bevat info over de instanties waar ze terecht kunnen met bijkomende vragen of als ze nood hebben aan extra steun.
 • Gezinnen kunnen zich voor informatie steeds richten tot de sociale dienst van Hoogstraten:
  Jaak Aertslaan 7
  03 340 16 01
  socialedienst@hoogstraten.be

Samenwerking binnen Noorderkempen Werkt

Voor de onderwijscheque werkt Hoogstraten samen met Noorderkempen Werkt. De zes gemeentes en OCMW’s uit de Noorderkempen (Arendonk, Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas, Ravels en Rijkevorsel) werken al enkele jaren samen binnen de interlokale vereniging (ILV) Noorderkempen Werkt.  

Uit onderzoek blijkt duidelijk dat voor alle zes gemeentes in het samenwerkingsverband er een grote toename is van kansarmoede bij (jonge) gezinnen. Vooral voor Hoogstraten, Baarle-Hertog en Rijkevorsel is de toename aanzienlijk. Het onderzoek ‘Alleen Overleven’ geeft ook duidelijke cijfers weer met betrekking tot de financiële draagkracht van alleenstaande ouders. 60% van de bevraagde personen geeft aan een inkomen onder de Europese armoedegrens te hebben en 51% kan geen onverwachte uitgave van 900 euro betalen.