Onteigening Transportzone Meer - dossier ter inzage

De Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) maakt bekend dat het onteigeningsplan van 'Transportzone Meer' door alle burgers kan ingezien worden op het stadhuis van Hoogstraten.

Overeenkomstig titel 3, hoofdstuk 1, afdeling 3 van het Decreet Ruimtelijke Economie van 13 juli 2012,  is op 13 september 2018 het Ministerieel Besluit uitgevaardigd houdende de machtiging tot onteigening bij hoogdringendheid aangaande het onteigeningsplan “Transportzone Meer” in Hoogstraten.

Het volledige dossier wordt aan een periode ter inzage onderworpen van vrijdag 9 november 2018 tot en met vrijdag 23 november 2018, alle dagen van de week, uitgezonderd de zaterdagen, zondagen en feestdagen, op het stadhuis van Hoogstraten, dienst ruimtelijke ordening, Vrijheid 149 in 2320 Hoogstraten van 9u tot 12u en maandag van 13u30 tot 15u30 en van 18u tot 20u en woensdag van 13u30 tot 15u30, evenals in de kantoren van de IOK, Antwerpseweg 1 in Geel van 9u tot 12u en desgewenst na afspraak (tel. 014-56 27 97).

Meer informatie?

Dimitri Deiteren – 014 56 27 97 – dimitri.deiteren@iok.be