Ontruimingsprocedure op de begraafplaats van Hoogstraten en Meer

Uit cijfers is gebleken dat de begraafplaats van Hoogstraten en Meer in de nabije toekomst over onvoldoende plaats zal beschikken. Om nog steeds begravingen te kunnen voorzien, dienen wij hiervoor plaats te maken met een ontruimingsprocedure.

Wat is een ontruimingsprocedure?

De ontruimingsprocedure start op 20 november 2019 en loopt in verschillende fases:

1) Aan alle betrokken graven en bij de ingang van de begraafplaats zal een bericht aangeplakt worden gedurende 1 jaar om alle nabestaanden in kennis te brengen.
2) Vanaf 20 mei 2020 beschikt de familie over een periode van 6 maanden om de voorwerpen (foto’s, bloemstukken, beeldjes,…) op de betrokken grafmonumenten van de overledenen weg te nemen.
3) Na 20 november 2020 worden overgebleven grafmonumenten en toebehoren door de gemeentelijke diensten verwijderd.
4) Nadien zal er een gedenksteen geplaatst worden op de begraafplaats met alle namen van de overleden personen waarvan het graf geruimd werd.  

Welke graven komen in aanmerking voor de ontruimingsprocedure?

In 2013 is men reeds gestart met een ‘rotatiesysteem’ waarbij de oudste bestaande graven werden ontruimd, om zo plaats te maken voor nieuwe begravingen. Dit systeem zal verder doorgetrokken worden zoals in onderstaande tabel aangegeven.

 20132020
Begraafplaats HoogstratenAlle niet-geconcedeerde begravingen tot en met 1969 werden ontruimd.Ruiming van alle niet-geconcedeerde begravingen tot en met 1975.
Begraafplaats Meer

Alle niet-geconcedeerde begravingen tot en met 1965 werden ontruimd.

Alle vervallen geconcedeerde begravingen tot en met 1960 werden ontruimd.

Ruiming van alle niet-geconcedeerde begravingen tot en met 1975.

Ruiming van vervallen geconcedeerde begravingen tot en met 1965.

Enkel de graven waar vanaf 20 november 2019 een bordje geplaatst staat, worden ontruimd. Alle graven van overledenen die op een later tijdstip begraven zijn blijven behouden. Onderaan kan je terugvinden welke graven worden geruimd in het overzicht van Hoogstraten en Meer. 

Waarom moeten deze graven geruimd worden?

Omwille van volgende redenen wordt er geopteerd om deze graven te ruimen:​

Plaatsgebrek: Dankzij deze ruiming zal er voor de volgende 7 à 8 jaar voldoende plaats zijn voor nieuwe begravingen. Op deze manier hoeven de inwoners niet nodeloos belast te worden met veelvuldige kleinschalige ruimingen op het kerkhof.

Kerkhofbeheer: Voor een goed kerkhofbeheer en een mogelijke vergroening van de begraafplaats is het noodzakelijk om vooruit te kijken en ruimte vrij te maken. Dit is belangrijk om een duidelijk overzicht op de begraafplaats te behouden.  

Gelijkheid: Door te opteren om alle graven tem 1975 te ruimen, wenst het stadsbestuur een gelijke behandeling te voorzien voor alle nabestaanden van de overledenen.

Moet ik een volledig jaar wachten of mag ik al eerder toestemming geven om het graf te laten ruimen?

Indien gewenst kun je er ook voor opteren om het graf eerder te laten ruimen en dus niet de volledige ontruimingsprocedure van 1 jaar af te wachten. Hiervoor mag je een toelating bezorgen bij de dienst Burgerlijke stand, ondertekend door alle nabestaanden van de overleden persoon.

Wat betekent grafrust en hoelang loopt deze?

Iedere overledene heeft recht op grafrust, dit wil zeggen een periode dat het graf blijft liggen en niet hergebruikt mag worden. De Vlaamse wetgeving legt op dat de grafrust van een niet-geconcedeerd graf maximum 25 jaar mag zijn, en voor een geconcedeerd graf maximum 50 jaar.

Het reglement van stad Hoogstraten kent een maximale grafrust toe, dit wil zeggen dat het stoffelijk overschot van de overledene gedurende 25 jaar (of 50 jaar bij graven met concessies) begraven blijft. Bovendien zegt het gemeentelijk reglement dat na deze termijn alle overledenen begraven blijven totdat de heringebruikname van de zone zich opdringt, waardoor de graven dienen geruimd te worden. 

Meer informatie?

Indien je bijkomende vragen hebt met betrekking tot de ruiming van de graven, mag je steeds contact opnemen met de dienst Burgerlijke Stand. Hiervoor kun je langskomen tijdens onze openingsuren, telefonisch kan je ons bereiken via 03 340 19 31 of via het mailadres bevolking@hoogstraten.be

 

Overzicht van Hoogstraten

Overzicht van Meer