Op inleefreis naar Benin

Inleefreis - Chiro Meer

Hoogstraten heeft een stedenband met Za-Kpota. Za-Kpota is een gemeente in het zuiden van Benin in West-Afrika.

Ellen, Iris, Niki, Celien, Nina, Thijs, Nienke en Leen zijn 8 Hoogstraatse jongeren tussen 18 en 23 jaar. Ze komen uit verschillende hoeken van onze stad en zijn op 31 augustus samen op inleefreis gegaan naar Za-Kpota. Tijdens de inleefreis zullen ze twee weken samenleven met leeftijdsgenoten uit Za-Kpota. Ze zullen er samen met de jongeren van Za-Kpota een educatief toneel spelen om de bevolking te sensibiliseren over kinderrechten. Daarnaast zullen ze ook helpen bij de speelpleinwerking en andere lokale instanties.

Samen organiseren ze activiteiten, gaan ze op stap en leren ze van elkaar. Hun aanwezigheid zal niet onopgemerkt voorbij gaan in een gemeente als Za-Kpota. En vast ook niet in Hoogstraten… U zal de komende maanden zeker nog van hen horen!

De inleefreizigers ontplooiden de voorbije maanden heel wat activiteiten om financiële middelen op te halen. En worden ook door heel wat mensen en organisatie gesteund.

Bijvoorbeeld

De Chiromeisjes van Meer willen hun steentje bijdragen, daarom schenken ze € 250,- aan dit project. Met het geld zullen de Hoogstraatse jongeren in Benin spelmateriaal aankopen voor de lokale jeugdbeweging ASEZ. De Chiromeisjes vinden dat alle kinderen recht hebben op spel en ontspanning waarbij ze écht kind kunnen zijn!

Wilt u zelf ook uw steentje bijdragen? Dat kan!
De jongeren gaan in Za-Kpota een cinema bouwen om zowel ontspannende als educatieve films te tonen. U kan hen steunen door uw bijdrage te storten via de crowdfundingsactie die ze op poten gezet hebben. Dat kan u hier doen