Open Monumentendag - Zondag 13 september 2020

Waar men gaat langs Vlaamse wegen, oude hoeve, huis of tronk, komt men u, Maria, tegen, staat uw beeltenis te pronk.

Het Marialied ‘Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen’ spreekt erover: overal waar je komt in Vlaanderen zie je wel ergens een beeldje van Maria, zo ook in de Kempen. Maar niet alleen de moeder van Jezus werd uitgebreid vereerd in deze katholieke regio. Vele heiligen werden aanbeden of aanroepen in tijden van nood of om een gunst te vragen. Er werden kapellen gebouwd ter nagedachtenis van een persoon of men richtte een Lourdesgrot op als uiting van volksdevotie. Gevels werden getooid met het beeld van Jezus, Maria of een heilige die bescherming bood aan alle bewoners van dat huis.

Ook Meer telt heel wat stenen veld- of wijkkapelletjes. Helaas zijn er in de loop van de geschiedenis ook al vele kapellen verdwenen. Desondanks heeft de Dorpsraad van Meer het idee opgevat om de kapelletjes, pareltjes van religieus erfgoed, in onze belangstelling te plaatsen en waar mogelijk ze terug in oude glorie te herstellen. Het Stedelijk Museum draagt hier graag zijn steentje aan bij door de Meerse kapelletjes centraal te zetten tijdens Open monumentendag 2020.

Met een bijhorende brochure kan u op zondag 13 september 2020 langs de Meerse kapelletjes fietsen of wandelen. Een overzichtskaart van de verschillende kapelletjes en een voorgestelde route kan u in de brochure terugvinden. De brochure is te verkrijgen bij Toerisme Hoogstraten, Stedelijk Museum Hoogstraten en bij de leden van de Dorpsraad Meer.

2020 is tot nog toe een bijzonder jaar geweest, maar laat ons blijven genieten van het lokaal erfgoed, te voet of met de fiets! Wij wensen u een fijne wandel- of fietstocht doorheen het mooie Hoogstraatse landschap!