Openbaar onderzoek RUP Gemeenteplein Meerle

Op 26 februari 2018 heeft de gemeenteraad het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemeenteplein Meerle voorlopig vastgesteld.

Overeenkomstig artikel 2.2.14 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening onderwerpt het college van burgemeester en schepenen het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemeenteplein Meerle aan een openbaar onderzoek dat loopt van vrijdag 9 maart 2018 tot maandag 7 mei 2018.

Het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemeenteplein Meerle ligt gedurende deze periode ter inzage op het gemeentehuis van Hoogstraten (Vrijheid 149 - 2320 Hoogstraten) en op de website van Hoogstraten.

Bezwaren of opmerkingen kunnen uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek aangetekend verstuurd worden aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten) of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden.