Openbaar onderzoek RUP Transportzone Meer

Transportzone Meer

Op 18 december 2017 heeft de gemeenteraad het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Transportzone Meer voorlopig vastgesteld.

Overeenkomstig artikel 2.2.14 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening onderwerpt het college van burgemeester en schepenen het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Transportzone Meer aan een openbaar onderzoek dat loopt van maandag 15 januari 2018 tot donderdag 15 maart 2018.

Het stadsbestuur wil de Transportzone klaarmaken voor de toekomst met focus op duurzame en innovatieve ondernemingen in de logistieke sector. In het RUP legt de stad voor alle percelen in de zone duidelijk vast wat wél kan en wat niet kan.

Het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Transportzone Meer ligt gedurende deze periode ter inzage op het gemeentehuis van Hoogstraten (Vrijheid 149 - 2320 Hoogstraten) en op de website van Hoogstraten.

Bezwaren of opmerkingen kunnen uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek aangetekend verstuurd worden aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten) of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden.