Openbaar onderzoek: straatnamen verkaveling Zuid-Oost Centrum

Het stadsbestuur van Hoogstraten wenst straatnamen te geven aan de nieuwe straten in de verkaveling zuid-oost centrum in Hoogstraten. De voorgestelde namen zijn Marcel Rosiersstraat en Maria Verhoevenstraat De bundel ligt ter inzage in het administratief centrum (loket 11) van 22 augustus tot 22 september 2018.

De personen die opmerkingen te maken hebben, kunnen gedurende voormelde termijn, eventuele bezwaren schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen.