Oproep voor een kunstwerk of kunstinstallatie verlengd

Begin december lanceerde het stadsbestuur een oproep aan kunstenaars overal te lande voor de realisatie van een kunstwerk of kunstinstallatie in de openbare ruimte. De jury heeft besloten de indieningsperiode te verlengen tot 15 mei 2017. Kunstenaars die al een inzending stuurden, worden ook in de tweede ronde meegenomen. Maar tegelijkertijd krijgen zij ook de kans om hun ontwerp nog aan te passen.

Begin december lanceerde het stadsbestuur een oproep aan kunstenaars overal te lande voor de realisatie van een kunstwerk of kunstinstallatie in de openbare ruimte. Na een eerste beraadslaging besloot de jury de oproep te hernieuwen en te verlengen tot 15 mei 2017.

Afgelopen jaren verspreidde het stadsbestuur van Hoogstraten met de regelmaat van de klok een oproep voor de realisatie van een kunstwerk of kunstinstallatie in de openbare ruimte. Naar aanleiding van het themajaar Grenzeloos werd er opnieuw een oproep gelanceerd in december. Achttien kunstenaars bezorgden de cultuurdienst van Hoogstraten een voorstel waarover de jury een eerste keer kon beraadslagen.

Tijdens de beraadslaging zag de jury al potentieel, maar omdat het tenslotte gaat om een budget van 45.000 EUR, besloot de jury de oproep naar kunstenaars toch te verlengen met uiterste indiendatum 15 mei 2017. “De jury is in de eerste plaats op zoek naar een werk dat enerzijds aansluit bij het thema en de Hoogstraatse context,” vertelt Brent Blockx, cultuurfunctionaris, “maar tegelijkertijd moet het kunstwerk of de kunstinstallatie ook durven uitdagen, out of the box durven denken en confronteren.”

Kunstenaars die al een inzending deden worden ook in de tweede rond meegenomen. Maar tegelijkertijd krijgen zij ook de kans om hun ingediend ontwerp nog aan te passen. Alle inzendingen dienen uiterlijk 15 mei 2017 binnengebracht te worden bij stadsbestuur Hoogstraten.