Pampers & Co is gestart

Kwetsbare gezinnen kunnen specifieke ondersteuning krijgen

Afgelopen vrijdag zijn OCMW en stad Hoogstraten met Pampers & Co gestart. Het is een onderdeel van de strijd die de stad en het OCMW van Hoogstraten voeren tegen de kinderarmoede. 

Kwetsbare gezinnen met kindjes tot twee jaar kunnen bij Pampers & Co aan sterk verminderd tarief levensmiddelen kopen en de ouders ontvangen ook specifieke ondersteuning. De bedeling zal plaatsvinden op de tweede vrijdagvoormiddag van elke maand. Vrijwilligers van Welzijnsschakel ’t Ver-Zet-je engageren zich voor de praktische organisatie.

Het OCMW- en stadsbestuur zijn nog volop op zoek naar sponsors om het project te ondersteunen. Als u graag een gift willen doen; alle bijdragen – hoe klein ook – zijn welkom op: BE25 9731 6848 4182.

Meer informatie vindt u hier terug.