Pampers & Co zoekt sponsors

Concrete ondersteuning voor kwetsbare gezinnen

Sinds maart 2017 zijn wij in Hoogstraten gestart met het project Pampers & Co. Het is een onderdeel van de strijd die de stad en het OCMW van Hoogstraten voeren tegen de kinderarmoede. Kwetsbare gezinnen met kindjes tot twee jaar kunnen bij Pampers & Co aan sterk verminderd tarief levensmiddelen kopen en de ouders ontvangen ook specifieke ondersteuning. Maandelijks vindt er een bedeling plaats van luiers, eerste leeftijdsmelk, groente – en fruitpotjes,… Ouders die hierbij gebaat zijn, betalen max. 50% van de winkelprijs. De bedeling vindt plaats op de tweede vrijdagvoormiddag van elke maand. Vrijwilligers van Welzijnsschakel ’t Ver-Zet-je engageren zich voor de praktische organisatie.

Wilt u ook een bijdrage leveren aan Pampers & Co? Het OCMW- en stadsbestuur zijn nog volop op zoek naar sponsors om het project te ondersteunen. Als u graag een gift willen doen; alle bijdragen – hoe klein ook – zijn welkom op: BE25 9731 6848 4182. Eribel en Kinderdagverblijf Spijker & de Gelmeltjes gingen u reeds voor.