Participatietraject ruimte in Hoogstraten

Geef je mening!

In 2021 nodigen we je uit om mee na te denken over het ruimtelijk beleid, omdat we een nieuw ruimtelijk beleidsplan willen opmaken.

Een nieuw ruimtelijk beleidsplan voor Hoogstraten

Het ruimtelijk beleidsplan wordt de opvolger van het huidige structuurplan. Het gemeentelijke ruimtelijke structuurplan gaat intussen al ruim 15 jaar mee. Het biedt daardoor geen houvast meer in nieuwe ruimtelijke vraagstukken, ontwikkelingen en uitdagingen waarmee we als stad geconfronteerd worden.

In het nieuwe beleidsplan ruimte omschrijven we daarom opnieuw het gewenste ruimtelijke beleid voor de komende jaren. De voorbereidende fase stelde uitdagingen op scherp en leverde ons bouwstenen en krachtlijnen op. De beleidskaders waar rond gewerkt gaat worden zijn de kernen, de open ruimte en de economische ruimte.

Wat is jouw standpunt over ruimtelijke uitdagingen en oplossingen?

Het ruimtelijk beleidsplan van Hoogstraten zal mee bepalen hoe we in onze stad kwaliteitsvolle en rechtvaardige ruimte kunnen geven aan wonen, beleving, werken, natuur, rust,.. Om ervoor te zorgen dat ook onze toekomstige generaties het goed hebben, moeten we daardoor sommige zaken anders gaan organiseren. Dat vraagt om verandering en nieuwe ideeën. Met deze bevraging op ons participatieplatform willen we aftoetsen hoe jij als inwoner van Hoogstraten tegenover deze uitdagingen en mogelijke oplossingen staat.