Prijsvraag samenaankoop condensatieketels

Deze winter organiseert IOK in samenwerking met 27 Kempense gemeenten een samenaankoop condensatieketels. Zowel condensatieketels op aardgas als mazout worden aangeboden via de actie. Voor drie clusters van gemeenten wordt hiervoor op dit moment een prijsvraag georganiseerd.

–    Cluster Arendonk, Balen, Dessel, Mol en Retie

–    Cluster Hoogstraten, Ravels en Rijkevorsel

–    Cluster Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar

Geïnteresseerde firma's kunnen een offerte indienen tot en met 14/11/2016 – 13 uur. De invulformulieren zijn terug te vinden op de website van IOK 

Werkwijze

Ervaring van de vorige samenaankopen leert dat de koppeling van deze actie aan informatieverstrekking bijzonder effectief is. Precies op het moment van aankoop is er vraag naar deskundige info. IOK speelt hierop in door de actie te koppelen aan infoavonden. Op die manier wordt een veelvoud aan burgers bereikt. Via de samenaankoop kan ook specifieke deskundigheid ingebracht worden voor technisch complexe materies, waardoor een voor de burger vaak belemmerende drempel wordt weggenomen om tot investering over te gaan.

Een verstoring van de markt moet alleszins vermeden worden en wordt geenszins beoogd met deze actie. Uit ervaring blijkt dat eerder sprake kan zijn van een multiplicatoreffect: de actie kan zorgen voor een extra impuls in de markt.