Project School-straten in primeur voorgesteld aan alle gemeenten in provincie Antwerpen

Het project School-straten, waarmee stad Hoogstraten begin dit jaar de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs van 2019 won, werd gisteren in primeur voorgesteld aan verschillende gemeenten van de provincie Antwerpen. De studiedag vond plaats in Minderhout, waar 28 deelnemers uit 20 verschillende gemeenten zich lieten inspireren door Hoogstraatse praktijkvoorbeelden. In onderstaand bericht lees je enerzijds meer over deze interessante studiedag, en anderzijds over de plannen in de nabije toekomst.

“Op 18 maart 2019 reikten de VSV en de Vlaamse overheid de jaarlijkse Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs uit. Het project School-straten kwam als winnaar uit de bus. Dit project focust op meer en betere bewegingsvrijheid voor kinderen in de schoolomgeving. Tegelijk vermindert ook de CO2-uitstoot en de hoeveelheid fijnstof aan de schoolpoort”, stelt schepen van mobiliteit en klimaat Michel Jansen.

“Met het project bereiken we een win-win door met een frisse, kindvriendelijke bril te kijken naar de nabije omgeving van de scholen. Het kind staat centraal, maar ook andere stakeholders worden uiteraard betrokken in het participatietraject: directie, schoolteam, ouders, gemachtigd opzichters, politie en buren. Zo wordt het een gedeelde verantwoordelijkheid om kinderen veilig en gezond op school te krijgen”, vult schepen van onderwijs Faye Van Impe aan.

“Omdat het team School-straten vanuit andere gemeenten regelmatig de vraag kreeg om het project uit de doeken te doen, is er besloten om in samenwerking met de provincie Antwerpen een studiedag op poten te zetten. Een schot in de roos, want bijna 30 geïnteresseerden uit 20 verschillende gemeenten schreven zich in. Als burgemeester ben ik hier enorm trots op”, bevestigt Marc Van Aperen.

De deelnemers kregen gisteren eerst een portie theorie voorgeschoteld: hoe begin je aan een participatietraject over een schoolomgeving, wie betrek je erbij, wat zijn de valkuilen, wat kost dit aan werkuren en centen? Daarna ging iedereen op wandel in de nabije omgeving van basisschool Scharrel in Minderhout. Zo konden ze in de praktijk zien welke maatregelen daar gerealiseerd zijn en wat er nog in de pijplijn zit.

“Binnen School-straten volgen de acht basisscholen van Hoogstraten dezelfde 4 stappen. De snelheid of intensiteit van die stappen kan verschillen, want elke schoolomgeving is anders. Ondertussen hebben De Meerpaal–Kiekeboe in Meer, Scharrel in Minderhout en Spijker in Hoogstraten de vier stappen doorlopen en werden de eerste quick wins definitief gerealiseerd”, kadert schepen Faye Van Impe.

Schepen Michel Jansen vult aan: “Het komende half jaar worden deze schoolomgevingen verder afgewerkt met o.a. kleurrijke palen aan de schoolingang(en) zodat automobilisten goed zien dat ze een school naderen en automatisch trager gaan rijden. Voor deze kleine infrastructuurwerken heeft stad Hoogstraten een subsidie aangevraagd bij de Vlaamse Gemeenschap.”

Sinds begin oktober is een halftijdse projectmedewerker aangeworven die in de toekomst het aanspreekpunt zal worden voor de scholen en andere betrokkenen. Zo blijft het project School-straten de komende jaren stevig verankerd in de beleidsprioriteiten van de stad.

Meer informatie over School-straten