Raadpleging bevolking RUP’s Recreatie

Het schepencollege heeft op 22 april 2021 de start- en procesnota’s goedgekeurd voor de opmaak van de Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplannen (RUP) Recreatie op het grondgebied van Hoogstraten. Er zijn drie RUP’s die moeten worden opgemaakt: RUP Wereldakker, RUP Parking De Mosten en RUP Sportzones.

Van 3 mei 2021 tot en met 1 juli 2021 organiseert stad Hoogstraten een raadpleging onder de inwoners. Er komt ook een infomoment over de start- en procesnota’s. De documenten liggen voor iedereen ter inzage:

  • Onderaan deze webpagina 
  • Op het stadhuis van Hoogstraten (na afspraak via 03 340 19 11)

Omwille van de corona-maatregelen moeten wij het participatiemoment digitaal organiseren. Dat gebeurt op woensdag 19 mei 2021 van 19.00 tot 21.00 u via een webinar. Wil je daaraan deelnemen? Schrijf je dan in via de webpagina.

Inspraakreacties kunnen worden ingediend tot uiterlijk 1 juli 2021 via de webpagina. Reageren kan ook per aangetekende brief aan Stadsbestuur Hoogstraten, Afdeling Ruimte, Vrijheid 149 te 2320 Hoogstraten, ofwel tegen ontvangstbewijs afgegeven op het gemeentehuis, telkens met duidelijke vermelding ‘RUP Wereldakker, RUP Parking De Mosten of RUP Sportzones – publieke raadpleging’.