Reclameborden en straatmeubilair: nieuwe regels

Vanaf 1 april strikte toepassing reglement

Het stadsbestuur wil paal en perk stellen aan de wildgroei van borden en koopwaar op de stoepen. Het stadsbestuur begrijpt dat de winkels, horeca en dienstverleners klanten willen aantrekken door op te vallen, maar hierdoor wordt het dezelfde klanten onbedoeld moeilijk gemaakt om comfortabel te winkelen.  Daarom is voortaan alle gebruik van het openbaar domein  (wegen, voetpaden, fietspaden) verboden, tenzij u een voorafgaandelijke en schriftelijke vergunning van de stad Hoogstraten hebt verkregen. Dit reglement geldt voor het ganse grondgebied van de stad, maar heeft natuurlijk de grootste impact op het winkelcentrum.

Drie zones:

Naargelang de breedte van de stoepen zijn er drie zones vastgelegd:.

  • Rode zone = minder dan 1.50m breedte: absoluut verbod
  • Blauwe zone = 1,50m tot 2m: vrije doorgang laten van minstens 1 meter
  • Groene zone = +2m: vrije doorgang laten van minstens 1,50 meter

Algemene regels

Elke plaatsing moet tegen de rooilijn gebeuren, en niet kriskras door elkaar, zodat de klanten niet nodeloos moeten slalommen en er steeds een minimale ruimte overblijft die vrij is van obstakels:
Voor uitstallingen van waren geldt een maximale hoogte van 1,20m en op hoekpunten 0,80m voor het vrijwaren van de zichtbaarheid voor het verkeer. Toestellen die werken op gas of die anders de veiligheid van de passanten in gevaar kunnen brengen, zijn sowieso uitgesloten. Voor reclamepanelen en ander straatmeubilair geldt een maximum breedte van 0.60 meter, een hoogte van 0.80 meter en een lengte van 0.60 meter. In de bodem verankeren kan enkel mits uitdrukkelijke toelating van de dienst openbare werken. Buiten sluitingstijd moeten ook deze constructies worden verwijderd zonder dat er uitsteeksels overblijven. De uitstalinrichtingen noch het ander straatmeubilair mogen constructies en/of voorwerpen van openbaar nut bedekken. Vuile en slecht onderhouden constructies kunnen verplicht worden verwijderd. Terrassen vallen onder een apart reglement.

Het stadbestuur geeft ondernemers dan ook mee de voorkeur te geven aan gevelbanieren als alternatief voor de obstakels op de stoepen. Deze kunnen aangevraagd worden bij de dienst Ruimtelijke Ordening.

Overgangsperiode

Tot 30 maart geldt een overgangsperiode, waarbij overtredingen niet gesanctioneerd worden en er enkel wordt gesensibiliseerd. Vanaf 1 april 2018 zal het nieuwe reglement strikt worden toegepast.