RESCERT-aannemer verplicht vanaf 1 juli 2017 voor premie zonneboiler en warmtepomp

Voor werken uitgevoerd vanaf 1 juli 2017 moet de aannemer beschikken over een certificaat van bekwaamheid, afgeleverd door RESCERT. Indien de uitvoerende aannemer niet over een certificaat van bekwaamheid beschikt, dan dient hij of zij zich te laten bijstaan. Dit kan door een extern installateur of keuringsorganisme, telkens RESCERT gecertificeerd, die de goede uitvoering van de installatie valideert.

De uitvoerende aannemer zal vervolgens het certificeringsnummer van deze derde partij op het aanvraagformulier moeten vermelden. Neem zeker vóór de aanvang van de werken contact op met de netbeheerder voor een overzicht van alle voorwaarden waaraan de zonneboiler of warmtepomp moet voldoen.

Op zoek naar een RESCERT-aannemer?

Aannemer zonneboiler

Aannemer warmtepomp

Welke premies voor zonneboiler?

De premie zonneboiler via de netbeheerder bedraagt 550 euro per m² apertuuroppervlakte, maximaal 2750 euro premie en maximaal 40% van het factuurbedrag, inclusief btw. Enkel woningen met bouwaanvraag tot 31 december 2013 komen in aanmerking.

Welke premies voor warmtepomp?

De premie warmtepomp via de netbeheerder is afhankelijk van het type warmtepomp en kan niet hoger zijn dan 40% van het factuurbedrag, inclusief BTW. Enkel woningen met bouwaanvraag tot 31 december 2013 komen in aanmerking.

Geothermische warmtepomp: max 4000 euro
Lucht-waterwarmtepomp: max 1500 euro
Hybride lucht-waterwarmtepomp: max 800 euro
Lucht-lucht warmtepomp; max 300 euro.

De premie wordt verdubbeld als u de warmtepomp plaatst ter vervanging van elektrische verwarming (via exclusieve nachtteller) of als uw woning in een gebied zonder aardgasnet ligt. U kan beide verdubbelingen niet cumuleren.

De warmtepomp moet beschikken over minstens een A++ label voor een geothermische warmtepomp en minstens een A+ label voor een niet-geothermische warmtepomp (lucht-water-, hybridelucht-water-, of lucht-luchtwarmtepomp).