Restauratie Sint-Katharinatoren en beiaard gaat van start op 15 november

Minstens tot 2019 staat de toren in de steigers

Op de laatste werfvergadering met de aannemers is afgesproken dat de langverwachte restauratie van de kerktoren van de Sint-Katharinakerk aanvangt op woensdag 15 november. Tijdens de duur van de werken blijft de kerk toegankelijk en zal er geen belemmering zijn voor het auto- en fietsverkeer op de Vrijheid

Tenminste anderhalf jaar zal deze stelling blijven staan met het oog op de restauratie van de kerktoren en de beiaard. Schepen van Openbare Werken Michel Jansen verduidelijkt: “We starten op 15 november met de opbouw van een veilige toegang tot de zijdeur. Het standbeeld ‘De Tuinders’ van Jef Martens krijgt een stevige bekisting en kan daardoor op zijn plaats blijven staan. Vervolgens zal de stelling rond de toren worden opgetrokken. Onderaan de kerktoren zal een hoge houten schutting de werfzone afschermen van de straat.” 

Als de werken vlot verlopen, zal de stelling in de loop van januari tot aan de galmgaten reiken. De planning voorziet dat eind januari de galmgaten worden opengemaakt zodat de beiaard kan worden verwijderd. Na de verwijdering van de klokken wordt de stelling verder omhoog gebouwd tot aan het dak.

“Het vertrek van onze klokken wordt een spectaculaire operatie,” belooft burgemeester Tinne Rombouts.  “We zullen ze met de nodige feestelijkheden uitwuiven in de hoop dat ze straks in blakende conditie bij ons terugkeren om in hun hernieuwde locatie nog mooiere klanken voort te brengen. Onze stadsdiensten zijn volop bezig om een mooi programma uit te werken dat nog lang in de herinnering van de Hoogstratenaren zal nazinderen.”

Voor de restauratie van de beiaard worden 270 kalenderdagen uitgetrokken. Voor de totaliteit van de restauratiewerkzaamheden wordt gerekend op 480 kalenderdagen. De kerktoren krijgt een nieuwe gevelbekleding en de dakstructuur, de dakbedekking,  het schrijnwerk en het torenuurwerk worden onder handen genomen. Aan het schip en het koor van de kerk zal nog niet worden gewerkt. Hopelijk komt het restauratiedossier voor dit gedeelte van de kerk snel in orde.

Ondanks de grootscheepse restauratiewerken blijft de Sint-Katharinakerk tijdens de duur van de werken open voor erediensten en andere activiteiten via de zij-ingang. Het autoverkeer op de Vrijheid kan normaal verlopen. Voor fietsers wordt een veilige fietstunnel gecreëerd langs de houten schotten aan de voet van de kerk, zodat de fietsers niet over de straat moeten. Fietsers die langs de Vrijheid willen fietsen van zuid naar noord, krijgen het advies om de omgeving van de kerk te vermijden en de alternatieve route Buizelstraat-Dr.Versmissenstraat-Gelmelstraat te volgen.

Behalve de aanvangsdatum van 15 november, zijn op dit moment nog geen verdere concrete data gekend. Van zodra er een meer gedetailleerde planning is, zal het stadsbestuur die aan zijn burgers communiceren.