Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten
Dien dan een aanvraag tot tegemoetkoming in bij het Vlaams Rampenfonds

Midden juli 2021 heeft wateroverlast schade veroorzaakt in het Vlaamse Gewest. Ook in Hoogstraten.

Voor de schade die geleden werd in onze stad en de deelgemeentes kan je nu een aanvraag tot tegemoetkoming indienen bij het Vlaams Rampenfonds.

  • De uiterste datum voor indienen van de tegemoetkoming is 31 maart 2022.
  • Je kan dit doen via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds. Dit is de gemakkelijkste manier om een aanvraag tot tegemoetkoming in te dienen. Bovendien is de schadelijder er zeker van dat zijn aanvraag tijdig, correct en volledig werd ingediend.
  • Wil je de aanvraag toch via een schriftelijk formulier indienen, dan kan je hier een formulier downloaden. Nadat je het hebt ingevuld, kan je het via mail bezorgen aan rampenfonds@vlaanderen.be of verzonden ​worden naar het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Vlaams Rampenfonds, Havenlaan 88 bus 100 te 1000 Brussel.

Wil je meer informatie? 

Bel dan naar het nummer 02 553 50 10 of stuur een mail naar rampenfonds@vlaanderen.be.