Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Stad Hoogstraten is zeer verheugd te mogen meedelen dat het project School-straten de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs 2019 heeft gekregen. Gisteren vond het jaarlijkse Vlaams Congres Verkeersveiligheid plaats. Tijdens dit congres zetten de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en de Vlaamse overheid inspirerende en wervende projecten voor veilig verkeer in de kijker. School-straten werd uit drie genomineerde projecten als laureaat verkozen door de meer dan 400 aanwezigen.

Op 18 maart 2019 reikten de VSV en de Vlaamse overheid de jaarlijkse Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs uit. School-straten was door VSV genomineerd, samen met Save Charter 2.0 (een project van de Vlaamse overheid en vereniging van Ouders van Verongelukte Kinderen) en het fietsproject ‘Gentse flikken in een meer dan champetterrol’ van politiezone Gent. Op het Vlaams Congres Verkeersveiligheid hebben de meer dan 400 aanwezigen uit deze drie genomineerden gestemd op School-straten als het project dat het knapste voorbeeld toont op het gebied van verkeersveiligheid.

“Dit is een bekroning op het harde werk dat alle stakeholders binnen School-straten uitvoeren. Want naast een project om meer en betere bewegingsvrijheid voor kinderen in de schoolomgeving te creëren, CO2-uitstoot en fijn stof door het schoolverkeer te verminderen, toont School-straten bovenal een knap staaltje samenwerking. Deze participatie wordt door de deelnemers erg geapprecieerd en het is duidelijk dat ook de deelnemers aan het congres overtuigd waren van de meerwaarde van deze doordachte methodiek”, vertelt schepen van mobiliteit Michel Jansen.

Schepen van onderwijs Faye Van Impe vult aan: “In het project School-straten kijken we met een frisse, kindvriendelijke bril naar de nabije omgeving van de acht basisscholen in Hoogstraten. Het kind staat centraal en we laten hen uitgebreid aan het woord. Uiteraard worden binnen dit participatietraject volwassenen ook uitgenodigd om hun inbreng te doen. Zowel de directie en medewerkers van de school als (groot)ouders, het oudercomité, gemachtigd opzichters, politie en uiteraard ook de buren van de scholen mogen meedenken en -werken aan een veiligere mobiliteitssituatie. Het is belangrijk dat zij allen vooraf meegenomen worden in het verhaal. Door hen mee te laten nadenken, creëer je een gedeeld gevoel van verantwoordelijkheid. Maar uiteindelijk delen we allemaal eenzelfde goede, verbindende intentie: onze kinderen veilig en gezond op school krijgen.”

Binnen School-straten volgen we voor de acht basisscholen van Hoogstraten dezelfde 4 stappen. De snelheid of intensiteit van die stappen kan verschillen, want elke schoolomgeving is anders. Ondertussen hebben De Meerpaal – Kiekeboe in Meer en Scharrel in Minderhout de vier stappen doorlopen en werden de eerste quick wins definitief gerealiseerd met behulp van onze medewerkers van de technische diensten, waardoor meer ruimte en veiligheid gegeven wordt aan de stappende en fietsende kinderen.

Het is uiteraard de bedoeling om het project School-straten verder te kunnen zetten. We willen de schoolomgevingen van de zes overige basisscholen ook permanent veiliger en aangenamer maken. Om dit te kunnen verwezenlijken, wordt nog dit voorjaar een halftijdse projectmedewerker aangeworven.