Schoolstraat en fietsstraat worden definitief

Omgeving Scharrel en De Meerpaal wordt veiliger

De eerste schoolstraat en fietsstraat in Hoogstraten worden een feit! De scholen, de ouderraad en het stadsbestuur hebben samen besloten om de experimenten in de schoolomgevingen van Scharrel in Minderhout en De Meerpaal in Meer te bestendigen. Deze tijdelijke maatregelen worden omgevormd tot permanente situaties. De mobiliteitsmaatregelen zorgen voor meer bewegingsvrijheid voor fietsers en stappers.

In Minderhout werd een schoolstraat getest in de Schoolstraat. In de Donckstraat van Meer werd een fietsstraat uitgeprobeerd. Met tijdelijke infrastructuur en regels konden kinderen en volwassenen ervaren welke impact de nieuwe situatie had op de schoolomgeving. Het stadsbestuur gaf een duidelijke stem aan kinderen en volwassenen om mee te evalueren. Via interviews, enquêtes en observaties werd de beleving van kinderen, ouders, de school en de buurtbewoners in kaart gebracht.

De meeste mensen reageerden zeer positief. Momenteel blijft de infrastructuur staan en blijven de regels gelden. Stad Hoogstraten zal dit jaar de testmaatregelen omvormen naar een definitieve situatie. Er komt dus op korte termijn definitieve infrastructuur. Bij de evaluatie gaven veel mensen nog tips hoe de nieuwe veilige schoolomgeving in Meer en Minderhout nóg kan verbeterd worden. Het stadsbestuur zal hiermee rekening houden bij het uitwerken van de definitieve maatregelen.

Wat is een schoolstraat?

Een schoolstraat is een straat die aan het begin en einde van de schooldag voor een half uurtje wordt afgesloten. Met enkele uitzonderingen is er dan geen gemotoriseerd verkeer toegelaten. Kinderen, ouders en grootouders kunnen dan in alle rust fietsen of wandelen in de schoolomgeving. De auto’s staan verspreid een beetje verder geparkeerd, waar vroeger de auto’s bijna tot aan de schoolpoort reden. De schoolstraat zorgt voor meer beweging, minder autoverkeer en dus ook een gezondere schoolomgeving.

Wat is een fietsstraat?

Een fietsstraat geeft fietsers de belangrijkste plaats op de weg. De fietsers mogen de volledige breedte van de rijbaan gebruiken bij enkelrichting- of de helft van de rijbaan langs de rechterzijde bij tweerichtingsverkeer. De auto’s mogen de fietsers niet inhalen en rijden maximum 30 km/u.

Wens je meer info over het project 'school-straten'?