Sla uw slag met de tankslag

Kom naar de infoavond op 28 november om 20.00u

Heel wat eigenaars die zijn overgeschakeld op aardgas of hernieuwbare energie laten hun oude stookolietank in de grond zitten. Hier zijn echter grote milieurisico's aan verbonden. Daarom organiseert het stadsbestuur samen met de buurgemeenten en IOK een "tankslag". Dit is een collectieve sanering van buiten gebruik gestelde stookolietanks. Niet alleen is het saneren van een tank goedkoper dan een eventuele bodemsanering. Door samen de markt op te gaan, willen we goede voorwaarden voor een kwaliteitsvol aanbod  bekomen. 

Kom langs op de infoavond op 28 november om 20.00 uur in de zaal de Welgezinde op het stadhuis.