Stad Hoogstraten breidt zomerkampen voor kinderen met een derde meer plaatsen uit

Ruud Oomen, directeur basisschool Spijker, Domien Cools van jeugddienst Hoogstraten, Faye Van Impe: schepen van jeugd, onderwijs en samenleving

In de zomer van 2019 creëerde stad Hoogstraten 3.798 opvangplaatsen voor kinderen. Om aan de vraag van ouders naar opvangplaatsen nog beter tegemoet te komen, is dit in 2020 uitgebreid naar ongeveer 4440 plaatsen. In de meeste weken van de zomervakantie kunnen tot 140 kinderen – geboren tussen 2005 en 2016 – zich uitleven op zomerkampen, speelpleinwerking, Vlieg-UiT-activiteiten of bij onze partner Ferm (vroeger Stekelbees). Uiteraard werd er ook gezorgd voor een grotere diversiteit aan activiteiten. Deze uitbreiding wordt ook voorzien tijdens de krokus- en paasvakantie.
 

“Het is voor ouders niet altijd gemakkelijk om de balans tussen werk en gezin te behouden. Uit een studie van Gezinsbond blijkt dat meer dan drie op de vier gezinnen hierbij moeilijkheden ondervinden. Als lokale overheid vinden we het daarom belangrijk dat we mee voor voldoende en betaalbare vakantieopvang zorgen. Daarnaast bleek uit de wachtlijsten van vorig jaar en een bevraging bij Hoogstraatse ouders dat een uitbreiding van het vakantieaanbod wenselijk was, zowel in de korte als de lange vakanties. Bovendien merkten we vorig jaar op dat de vraag naar opvang het grootst was in de eerste en laatste weken van de grote vakantie. We zetten hier dit jaar op in door extra kampen te organiseren”, geeft schepen van Onderwijs Faye Van Impe aan.

In het kampenaanbod van 2019 werden 27 kampen of stages georganiseerd met plaats voor 1.020 kinderen. Deze zomer staan er 33 kampen op de planning met plaats voor 1.335 kleuters, kinderen op de lagere school en tieners. Dit wil zeggen dat het aantal plaatsen met maar liefst 30% uitgebreid wordt. Om de kinderen een onvergetelijke zomer te bezorgen en ouders te ondersteunen, wordt het bestaande aanbod met vijf nieuwe kampen aangevuld. Naast de gesmaakte kleuter, dans- en creastages, de tennis-, Wakeboard & adventure- en Speel & leerkampen kunnen kinderen zich inschrijven voor BalsportenMix- en Fata Morgana-stages naast judo en omnisporten-, fitkids- en zwemstages op diverse locaties in Hoogstraten (Sportoase, VITO) en Meer (Recreatiedomein De Mosten, Ferm Meer). In Meerle vindt ook een adventurekamp plaats. Voor en na elk kamp wordt er bijkomende opvang voorzien.

Speelpleinwerking op een speciale locatie met een ‘special animator’

Kinderen die geboren zijn tussen 2008 en 2014 kunnen gedurende zeven en een halve weken ook ravotten op de speelpleinwerking van de stad Hoogstraten. Dagelijks kunnen 80 kinderen samen met de 9 animatoren knutselen, ravotten, enzovoort. Ons team van 67 animatoren bedenken vooraf voor elke dag een thema dat volledig uitgewerkt wordt met activiteiten, speelhoeken, enzovoort.

“Voor kinderen die wat extra zorg nodig hebben of behoefte hebben aan een rustmoment, is er de ‘special animator’. Deze animator is niet bezig met spelbegeleiding, maar hij of zij is een aaspreekpunt voor kinderen die soms behoefte hebben aan rust en structuur. Daarnaast zorgen de animatoren elke ochtend voor duidelijke pictogrammen over de activiteiten en gebeurtenissen van de dag. Zo weten kinderen wat er die dag te beleven is en kunnen ouders deze voor- of achteraf met de kinderen bespreken. Op deze manier maken we onze speelpleinwerking toegankelijk”, licht burgemeester Marc Van Aperen toe. “Daarnaast verlagen we de drempel voor specifiek kinderen in maatschappelijk kwetsbare situaties door hen een verminderd tarief aan te bieden. Elk kind heeft recht op speelkansen”, vult schepen Faye Van Impe aan.

Omwille van de vernieuwing van de speelplaats van gemeentelijke basisschool Hoogstraten zal de speelpleinwerking dit jaar uitwijken naar vrije basisschool Spijker. In 2019 lanceerde de Vlaamse Regering een projectoproep om schoolspeelplaatsen buiten de schooluren meer open te stellen en om deze groener en bewegingsvriendelijker te maken, waar kinderen en jongeren graag sporten en spelen. De gemeentescholen van Hoogstraten en De Wijsneus in Wortel kregen hiertoe elke een subsidie van 15.000 euro toegekend. De uitvoering van de werken wordt tijdens de zomer van 2020 gepland – net tijdens de speelpleinwerking.

De directeur van vrije basisschool Spijker, Ruud Oomen, ging graag in op de vraag van het stadsbestuur om het speelplein in zijn school te laten doorgaan: “Als directeur ben ik dagelijks begaan met het welzijn en leerplezier van onze leerlingen. Ik vind het belangrijk dat alle kinderen in Hoogstraten tijdens hun welverdiende vakantie ook veel speelplezier hebben. Als een warme school gevestigd in hartje Hoogstraten die een plaats in de gemeenschap inneemt, komen wij daarom graag aan de vraag van de stad tegemoet.”

“We hebben er ontzettend veel zin in. Op deze nieuwe locatie zullen de kinderen zich niet alleen kunnen uitleven in de binnenruimtes en op de ruime speelplaats, maar ook de sportvelden en het park zullen voor het nodige speelplezier en verkoeling zorgen. We zijn blij dat we met de speelpleinwerking welkom zijn in de vrije basisschool Spijker in Hoogstraten en kijken tegelijk uit naar de werken  aan de speelplaats van de gemeentelijke basisscholen van Hoogstraten en Wortel”, zegt burgemeester Marc Van Aperen.

“Daarbij hebben we ervoor gezorgd dat het taal- en sportkamp voor anderstalige kinderen kan uitwijken naar een andere locatie. 30 kinderen kunnen tijdens een week op een speelse manier hun Nederlandse taalbeheersing versterken en na de vakantie goed voorbereid aan het nieuwe schooljaar beginnen”, aldus schepen Faye Van Impe.

Ferm en Vlieg-UiT

Met ondersteuning van stad Hoogstraten organiseert Ferm – tot voor kort ook gekend als de Landelijke Kinderopvang – in Hoogstraten en Minderhout vakantieopvang voor dagelijks 132 – en wekelijks 660 kleuters en kinderen van de lagere school.

“Aanvullend op de opvanginitiatieven van de stad Hoogstraten en Ferm organiseert de jeugddienst ook Vlieg-UiT-activiteiten om kinderen louter een leuke vakantie te laten beleven. We nemen verschillende soorten activiteiten op in het Vlieg-UiT-aanbod, zoals cultuur, koken, sporten, uitstapjes,… enz. Voor tieners werken we samen met Rijkevorsel een specifiek programma uit. Kortom, het wordt erg moeilijk om je tijdens de zomer in Hoogstraten te vervelen”, glundert burgemeester Marc Van Aperen.

Krokus- en paasvakantie

De stad breidde niet enkel de opvangcapaciteit tijdens de grote vakantie uit, maar ook in de krokus- en paasvakantie. “Omdat het voor ouders niet evident is om de hele krokus- en paasvakantie verlof te nemen en er bij Ferm soms wachtlijsten zijn, hebben we in de krokusvakantie nog twee- tot driedaagse kleuter- en creastages ingericht, samen goed voor 180 plaatsen. In de paasvakantie bieden we vier stages aan, voornamelijk in de eerste week van de paasvakantie: samen goed voor 150 plaatsen”, besluit schepen Faye Van Impe.

Daarnaast vinden tijdens de paasvakantie nog 16 Vlieg-UiT-activiteiten plaats voor de drie leeftijdscategorieën: kleuters, leerlingen van de lagere school en tieners.