Stad Hoogstraten gaat verder met 't Gastenhuys

In beroep tegen weigering bouwvergunning
't Gastenhuys

De stad en het OCMW van Hoogstraten blijven bij hun plannen om het oude rusthuis af te breken en te vervangen door een nieuwbouw. De OCMW-raad heeft op maandag 11 juni beslist om in beroep te gaan tegen de weigering van de stedenbouwkundig ambtenaar voor de bouwvergunning.

Het vroegere rusthuis ‘O.L.V. der 7 weeën’ staat sinds zes jaar leeg. Het OCMW van Hoogstraten en Groep Van Roey stelden een halfjaar geleden de plannen voor van een nieuwbouw op deze locatie: ‘ ’t Gastenhuys’. In dat nieuwe gebouw met ondergrondse parking wil het OCMW van Hoogstraten een zorgcampus onderbrengen met zeven zorgverlenende diensten, een nierdialysecentrum en 35 assistentiewoningen. De stedenbouwkundig ambtenaar weigerde evenwel op 8 mei 2018 om de bouwvergunning goed te keuren.

OCMW-voorzitter Jos Matthé: ‘Wij hebben respect voor het standpunt van de indieners van het bezwaarschrift. Ze hebben het goed recht om voor hun mening uit te komen. Maar wij kijken verder dan enkel de afweging of een gebouw historische waarde heeft of niet. Voor ons telt het algemeen belang. Wij willen aan de Hoogstratenaren een volledig en kwalitatief aanbod aan zorg aanbieden in een gebouw, dat zowel qua energiezuinigheid en comfort aan de hoogste normen beantwoordt. Naar onze mening en die van diverse geraadpleegde architecten kan dat niet in het huidige gebouw.”

Daarom zal het OCMW beroep aantekenen tegen de beslissing van de stedenbouwkundig ambtenaar. Zijn argumenten zijn volgens het OCMW gestoeld op feitelijke onjuistheden. Met de nodige extra toelichting en een aantal nieuwe studies kunnen deze argumenten worden weerlegd. Het OCMW is ervan overtuigd dat het nieuwbouwproject voor ’t Gastenhuys alsnog de goedkeuring van Stedenbouw zal krijgen. En hoopt dat de werken aan dit project zo snel mogelijk kunnen aanvangen. Zodat de veertig mensen die op de wachtlijst staan voor de assistentiewoningen en de patiënten voor zorgdiensten op het gelijkvloers niet te lang in de kou hoeven te blijven staan.