Stad Hoogstraten koopt 't Slot in Wortel aan

Nieuwe kansen voor verenigingsleven van Wortel

Stad Hoogstraten wenst de historische hoeve van de familie Aerts aan de Boomkes in Wortel aan te kopen. In dit gebouw is Jeugdhuis ’t Slot gevestigd. Met deze aankoop zorgt de stad ervoor dat het rijke Wortelse verenigingsleven blijft beschikken over de levensnoodzakelijke accommodatie om activiteiten te organiseren.
Concreet zal het stadsbestuur aan de gemeenteraad van Hoogstraten voorstellen om de hoeve (Worteldorp 28), waar Jeugdhuis ’t Slot is gevestigd, aan te kopen tezamen met het aanpalende woonhuis (Zandstraat 2) en de bijhorende gronden. Stad Hoogstraten heeft de voorbije maanden discreet onderhandeld met de familie Aerts-De Clerck en een overeenkomst over de aankoop bereikt. De familie Aerts-De Clerck stelde de hoeve gedurende meer dan 50 jaar gratis ter beschikking van vele Wortelse verenigingen, o.a. Jeugdhuis ’t Slot. Na het overlijden van moeder Jeanneke De Clerck is de familie met het stadsbestuur rond de tafel gaan zitten.

Met de aankoop van deze panden beoogt de stad volgende doelen:
 De toekomst veiligstellen van het Wortelse gemeenschapsleven. De eerste voorwaarde daartoe is ervoor zorgen dat de verenigingen van Wortel kunnen blijven bloeien en groeien.
 Het behoud van het mooie historische pand, een essentiële voorwaarde voor de vrijwaring van de fraaie dorpskern van Wortel.
 Een antwoord bieden aan de dringende vraag van de dorpsraad van Wortel, Jeugdhuis ’t Slot, KLJ Wortel en andere Wortelse verenigingen.

Als de gemeenteraad instemt met de aankoop van deze panden, zal de stad op korte termijn een participatietraject opstarten, waarbij de dorpsraad van Wortel, de Wortelse verenigingen en de ganse Wortelse gemeenschap zich kunnen uitspreken over het toekomstige gebruik ten bate van de Wortelse verenigingen. Samen met een delegatie van Wortel en met de stedelijke administratie gaat het schepencollege nadenken over de toekomst van de Wortelse dorpskern en de leefbaarheid van Wortel. De aangekochte panden zullen hierin ongetwijfeld een cruciale rol spelen.