Stad Hoogstraten start studie voor aanleg stadsplein boven ondergrondse parkeergarage

Al bij de voorstelling van het meerjarenplan aan het begin van de legislatuur werd het duidelijk dat het stadsbestuur ter hoogte van de Gravin Elisabethlaan, grenzend aan de Vrijheid, een stadsplein wil aanleggen boven een ondergrondse parkeergarage. Voor de leidraad van het ontwerp en de bouw stelt stad Hoogstraten een multidisciplinair team van specialisten aan dat het stadsbestuur bijstaat op technisch, juridisch, financieel en participatief vlak. De gemeenteraad heeft het bestek van deze aanbesteding goedgekeurd op 30 april 2021.

Aanstelling multidisciplinair team

De bedoeling van het stadsbestuur is om Hoogstraten een mooi centraal plein te geven ter hoogte van de Gravin Elisabethlaan, grenzend aan de Vrijheid. Tegelijkertijd willen we al onze bezoekers en bewoners voldoende parkeermogelijkheden bieden pal in het centrum.Het uitdenken, uitwerken, bouwen en exploiteren van de ondergrondse parking met pleinfunctie vraagt heel veel van onze diensten en experts. Om ons te laten begeleiden op technisch, juridisch, financieel en participatief gebied willen we graag in zee gaan met een team van verschillende specialisten.

Na de goedkeuring van de gemeenteraad wordt het bestek de wereld ingestuurd en krijgen geïnteresseerde partijen de tijd om zich aan te bieden. Het stadsbestuur legt de potentiële kandidaten in het bestek stevige eisen op. Niet enkel op financieel en juridisch gebied, maar zeker ook wat het ontwerp en de participatie betreft.

We gaan verschillende inspraakmomenten organiseren met diverse betrokkenen (handelaars, bewoners,…). Er zijn immers heel veel mensen betrokken bij dit project. Het is de bedoeling om de verschillende ideeën in elkaar te laten vloeien en te bundelen om zo een leidraad op te stellen. De Hoogstratenaren worden dus zeker en vast betrokken, dat vinden we erg belangrijk. Het uiteindelijke doel is om een plein te realiseren waar iedereen van kan genieten.

Leidraad voor ontwerp

Het hele project staat momenteel nog in de kinderschoenen, er ligt nog niet veel vast. Enkel de locatie is geweten en dat er een ondergrondse parkeergarage zal komen met daarboven een mooi, aantrekkelijk plein met veel groen en water. Hoeveel plaatsen die parking zal tellen, aan welke tarieven er geparkeerd zal mogen worden, hoe groot het plein wordt, hoe het er precies uit zal zien, hoe de verkeersafwikkeling zal zijn – dat zijn allemaal vragen die het onderwerp zullen zijn van de studie. Naargelang het proces met het team vordert, zullen daar antwoorden op komen die geïntegreerd zullen worden in het eisenpakket dat naar de bouwers gaat. We zijn nu dus louter aan het nadenken en zeker nog niet aan het bouwen.

We snappen dat de Hoogstratenaren, en zeker de buurtbewoners, staan te popelen om mee na te denken en de handen mee uit de mouwen te steken. We willen hen dan ook graag een timing meedelen: het multidisciplinair team zal aangesteld worden aan het einde van de zomervakantie. Ze zullen meteen aan de slag gaan om een leidraad op te stellen voor het ontwerp en de bouw van het plein met de parkeergarage, maar niet zonder de mening en hulp van de inwoners. Concreet zullen de Hoogstratenaren na de zomer uitgenodigd worden om mee te denken. Hou zeker ons digitaal stadsplein (participatieplatform) www.denkmee-hoogstraten.be in de gaten. Maak je alvast lid om te zien wat erop beweegt!

En verder?

De leidraad die opgesteld wordt door onze diensten en experts in samenwerking met het multidisciplinair team en de Hoogstratenaren zal een mooi eisenpakket zijn waarmee we op zoek kunnen gaan naar partners die het geheel voor ons kunnen bouwen. Rond de zomer van 2022 verwachten we een partner te hebben gekozen, die dan in de lente van 2023 aan de slag zal gaan gedurende anderhalf jaar. We verwachten dat het plein met parkingfunctie er eind 2024 zal zijn. Het is de bedoeling dat de ondergrondse parking operationeel zal zijn alvorens het nieuwe cultuurhuis van Hoogstraten (op de Pax-site) zijn deuren zal openen.