Stad Hoogstraten test vrachtwagenluwe zone uit

Politie houdt visuele controles maar beboet nog niet
Vrachtwagenluwe zone Hoogstraten

In Hoogstraten gaat een testfase in waarbij een vrachtwagenluwe zone wordt gecreëerd. Binnen de vrachtwagenluwe zone geldt een tonnageverbod voor voertuigen van meer dan 3,5 ton. Door overbodige vrachtwagens uit de dorpskernen te bannen wenst het stadsbestuur de verkeersleefbaarheid voor haar inwoners te verbeteren.

Het is al enkele jaren geleden dat het stadsbestuur besliste om in Hoogstraten een vrachtwagenluwe zone te installeren. Eerder was aangekondigd dat de toepassing van het tonnageverbod automatisch zou worden gecontroleerd door ANPR-camera’s op basis van een ‘witte lijst’ van toegelaten nummerplaten. Na uitgebreide studie bleek dit plan moeilijk uitvoerbaar. Daarom is met een werkgroep gezocht naar een haalbaar alternatief. Dat werd gevonden in een visuele controle door de inspecteurs van de lokale politiezone

Burgemeester Marc Van Aperen: “Voor het stadsbestuur is het essentieel dat onze ondernemingen en burgers geen extra administratieve rompslomp te verwerken krijgen. Na grondige evaluatie door stadsbestuur en lokale politie bleek de aanleg van een ‘witte lijst’ met nummerplaten, die automatisch zouden worden gecheckt door ANPR-camera’s, niet de goede weg. Een visuele controle door de politie is de enige manier die praktisch uitvoerbaar is en financieel haalbaar is.”

Om die reden zal de politie tijdens een testfase visuele controle doen op de toepassing van het tonnageverbod.  Tijdens deze periode zullen er géén boetes gegeven worden, maar zullen de inspecteurs controleren of de vrachtwagens met een geldige reden in Hoogstraten mogen rijden.  Daarnaast zal natuurlijk de manier waarop de actie verloopt, geëvalueerd moeten worden door de inspecteurs en worden ook hier de knelpunten van deze werkwijze genoteerd.  Die worden dan na een tijdje geëvalueerd. 

Signalisatie

In de voorbije weken heeft de technische dienst van Hoogstraten alvast signalisatieborden geplaatst bij de toegangen tot de vrachtwagenluwe zone.

De stad Hoogstraten zal ruim op voorhand via de stedelijke communicatiemedia en via de pers aankondigen op welke datum zal worden overgegaan tot sanctionering. Als de politie daadwerkelijk gaat sanctioneren, zal de boete voor een vrachtwagen die de signalisatie negeert, €174 bedragen.

Geen hinder voor ondernemers

In de dorpskernen van Meer, Meerle en Minderhout en een deel van het stadscentrum in Hoogstraten wordt dus geen zwaar verkeer meer toegelaten, tenzij men een bestemming heeft op het grondgebied van Hoogstraten. Van de vrachtwagens die onnodig doorheen het Hoogstraats grondgebied rijden, wordt verwacht dat ze voortaan via de E19 rijden. De Hoogstraatse transporteurs en ondernemers kunnen zich vrij over het grondgebied bewegen. Ook hun toeleveranciers en klanten zijn niet gebonden aan het tonnageverbod, voor zover zij moeten laden of lossen in Hoogstraten.

Het stadsbestuur is zich er terdege van bewust dat de creatie van de vrachtwagenluwe zone geen wonderoplossing is. Er zullen nog steeds vrachtwagens doorheen de dorpskernen rijden en het sluipverkeer op landelijke wegen zal er niet helemaal door verdwijnen. Maar deze maatregel zal tot gevolg hebben dat heel wat onnodig doorgaand vrachtverkeer zal worden gebannen uit Hoogstraten en afgeleid naar de snelweg. Tesamen met de controle door de politie zal de stad blijven inzetten op sensibilisering en informatie.