Stad Hoogstraten valt in de prijzen voor groenbeleid

Groene Lente bekroont diverse projecten
Gemeenschapstuin Stede Akkers

Hoogstraten heeft diverse prijzen in de wacht gesleept in de intergemeentelijke wedstrijd 'Groene Lente'. In deze wedstrijd worden  de beste gemeentelijke groenrealisaties bekroond.

In de categorie ‘Groenprojecten’ werd Hoogstraten 1e laureaat in de rubriek 'gemeenschapstuin'. Verder werden aan Hoogstraten prijzen toegekend voor Den Dijk in de rubriek 'Park' en voor de groenzone aan de Gravin Elisabethlaan in de rubriek 'Plein'.  Het E. Van Den Akerplein is laureaat geworden in de categorie ‘Waterrobuust Groen’. De omgevingsaanleg  rond het zwembad en de nieuwe verkaveling Sint-Sebastiaanshof kregen een eervolle vermelding.

Verder ontving de stad een erkenning voor de geleverde inspanningen als ‘bijvriendelijke gemeente’.

Deze bekroning geeft een extra stimulans om de inspanningen verder te zetten om van Hoogstraten een aangename, groene gemeente te maken.

De stedelijke groendienst ontvangt hiermee een terechte bekroning voor zijn inspanningen. Het stadsbestuur en het OCMW wensen de medewerkers van de groendienst te feliciteren.