Stad Hoogstraten verkoopt 21 bouwgronden

Rombout Keldermansstraat, Marcel Rosiersstraat en Maria Verhoevenstraat

Het stadsbestuur van Hoogstraten verkoopt 21 bouwgronden in de verkaveling Zuid-Oost-centrum in Hoogstraten. Geïnteresseerden kunnen zich als kandidaat voor een aankoop inschrijven. Voor de uiteindelijke toewijzing gelden volgende voorwaarden en voorrangsregels:

Om in aanmerking te komen, moet je als kandidaat aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je bent tussen 20 en 45 jaar
  • Je hebt geen woning of bouwgrond in volle eigendom, noch het vruchtgebruik hierop, noch ben je in de mogelijkheid er in te wonen of op te bouwen.

Verplichtingen

  • De woning moet bewoond zijn binnen de 4 jaar na datum van de aankoopakte van de grond (domicilie).
  • De woning moet gedurende 10 jaar bewoond blijven door de originele kopers van de grond.

De kandidaten worden verdeeld in drie groepen 
1. Inwoners of gewezen inwoners van Hoogstraten die gedurende de laatste 15 jaar, minimum 12 jaar woonst bewijzen in Hoogstraten
2. Inwoners of gewezen inwoners van Hoogstraten die gedurende de laatste 15 jaar, minder dan 12 jaar woonst bewijzen in Hoogstraten
3. Niet-inwoners van Hoogstraten

De makkelijkste manier om jouw perceel te kiezen is dat je op voorhand voor jezelf een lijstje maakt met daarop jouw voorkeurperceel, perceel van 2de keuze, 3de keuze, enz…

Hoe inschrijven?

De geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen voor een bouwperceel tijdens de vastgestelde inschrijvingsperiode tussen 10/05/2021 en 04/06/2021. De inschrijving gebeurt bij de dienst ruimte van de stad Hoogstraten, Vrijheid 149 te 2320 Hoogstraten. In een later stadium kan, omwille van het feit dat er onvoldoende kandidaten zijn in functie van het aantal beschikbare kavels, opnieuw één of meerdere inschrijvingsperiodes worden vastgelegd. Hierbij wordt dezelfde werkwijze gevolgd als bij de eerste inschrijvingsperiode.

Bijlagen

Meer informatie

Meer info

Dienst ruimte
03 340 19 44 – 03 340 19 10
administratie.ruimte@hoogstraten.be