Stad Hoogstraten verkoopt bouwpercelen in Minderhout

Hooiopper 2 en Korenstraat

Van 3 april t.e.m. 20 april kan u zich inschrijven bij de dienst openbare werken (stadhuis, loket 11) voor één van de vier te koop aangeboden bouwgronden in de uitbreiding-verkaveling Hooiopper 2 en één lot in de Korenstraat, beiden in Minderhout. 

De loten worden verkocht door de verkavelaar i.s.m. het stadsbestuur. Bij inschrijving ontvangt u een brochure met een liggingsplan, de stedenbouwkundige voorschriften, het reglement van toewijzing en een model van de aankoopbelofte. Op dat ogenblik kan eveneens de nodige informatie worden geeven over de verkoopmodaliteiten.

Bij inschrijving dient u volgende documenten voor te leggen:

  •  kopie van identiteitskaart(en)
  • verklaring van de ontvanger van registratie waaruit blijkt dat u geen eigenaar bent van een ander woning of bouwgrond in volle eigendom, noch als vruchtgebruiker, noch enig ander zakelijk recht heeft op een ander bouwterrein dat u de mogelijkheid biedt erop te bouwen of erin te wonen. Dit document is te verkrijgen op het registratiekantoor in Turnhout, Gemeentestraat 11, 2300 Turnhout (Tel. 0257 817 10).
  • Wanneer u op DIT moment NIET staat ingeschreven als inwoner in Hoogstraten, moet u voorleggen:
    • attest "bewijs van woonst met historiek adressen".
    • attest "samenstelling van het gezin" (wanneer u en/of uw partner kinderen heeft)
    • Beide documenten kunt u bekomen op het gemeentebestuur van uw woonplaats..

Na afgifte van deze documenten, kunt het inschrijvingsformulier invullen in het Hoogstraatse stadhuis op de dienst openbare werken (loketten 11 en 12). 

De toewijzing zal plaatsvinden op dinsdag 22 mei 2018 om 19u00 in zaal de Welgezinde van het stadhuis te Hoogstraten.  Indien u niet aanwezig kunt zijn op deze loting, kunt u ook iemand een volmacht geven die in uw plaats aanwezig is op deze avond.

Meer info | dienst openbare werken | 03 340 19 21

 

Prijzentabel en plan

Reglement van toewijzing